preskoči na sadržaj
CARNET usluge za škole

Usluge za nastavnike

Otvori

Abuse služba

zaprima i obrađuje prijave vezane uz sigurnosne incidente i zloupotrebu CARNetovih resursa



Adobe Connect Pro

alat koji omogućuje kolaboraciju putem weba korištenjem whiteboarda, chata, dijeljenja sadržaja ekrana, prozora ili pojedinih aplikacija, prijenos govora i slike, anketa i raznih drugih kolaboracijskih mogućnosti



Baltazar

portal koji sadrži cjelokupan pedagoško obrazovni program Zagreb filma



CARNet Bandwidth Metar

mjerač kojim korisnici CARNet mreže mogu izmjeriti brzinu prijenosa korisnih podataka prema i od CARNetove mreže



CARNetova korisnička konferencija CUC

konferencija za korisnike Interneta i informacijsko komunikacijskih tehnologija organizirana s ciljem diseminacije znanja i iskustava



Domene

registracija internetskih domena



DUO.CARNet / TRIO.CARNet Plus

usluga širokopojasnog pristupa CARNet mreži putem telefonskog priključka preko Iskon mreže



Edu.hr portal

centralno mjesto za pristup edukacijskim uslugama koje pruža CARNet, a dostupne su uz primjenu elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr



eLektire

cjelovita djela hrvatskih i stranih pisaca s popisa obvezne školske lektire



Elektronički identitet

virtualni identitet na CARNet mreži kojega dobivaju pojedinačni korisnici iz ustanova članica CARNeta (učenici, nastavnici, studenti, profesori i zaposlenici ustanova članica) koji im omogućuje korištenje CARNetovih usluga



E-mail

korištenje usluge elektroničke pošte



e.Tečajevi za primjenu u nastavi

online tečajevi o programskim jezicima C, Logo i Pascal, obogaćeni interaktivnim i multimedijalnim elementima, koje učitelji i nastavnici mogu koristiti u svojoj nastavi



FTP

mrežna usluga koja služi za razmjenu datoteka, a prvenstveno je namijenjena distribuciji CARNetovih paketa te mirroriranju popularnijih sadržaja na Internetu



Internet prijenosi (streaming)

jednostrani prijenos multimedijalnog sadržaja uživo putem Interneta



Media on Demand

prilagodba snimljenih audio i video materijala, te njihovo postavljanje na web stranice arhive MoD sustava



Mobile / Vipme / Homebox CARNet

usluge pristupa CARNet mreži putem VIPnet-ove mobilne mreže (Vipme CARNet  - prepaid usluga, Mobile CARNet - uključuje mjesečnu pretplatu, Homebox CARNet - pristup CARNet mreži u kombinaciji s fiksnom linijom)



Moodle

programski alat za izradu elektronskih obrazovnih sadržaja te održavanje nastave na daljinu



Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"

online tečajevi iz matematike, fizike, biologije i kemije za srednje škole, ECDL tečajevi, te tečajevi o Internet tehnologijama



News

razmjena poruka te komunikacija putem Interneta između većeg broja korisnika



NTP

sustav poslužitelja točnog vremena



O2CARNet

usluga širokopojasnog pristupa Internetu temeljena na ADSL tehnologiji pristupa CARNet mreži, putem telefonskog priključka preko tvrtke Optima



Obrazovanje nastavnika

usluga pružanja podrške nastavnicima u odabiru optimalnih nastavnih metoda i softverskih rješenja koja bi doprinijela kvalitetnijem procesu poučavanja



OKCARNet

usluga pojedinačnog pristupa CARNet mreži putem Optika kabel TV infrastrukture



Portal za škole

internetski portal za učenike, nastavnike, škole i roditelje s korisnim informacijama za obrazovnu zajednicu te digitalnim nastavnim materijalima



Posredovanje u rješavanju računalnih incidenata

u slučaju nemogućnosti jednostavne identifikacije mreže iz koje je potekao napad te ukoliko prijava nadležnoj Abuse službi nije zaustavila ilegalne mrežne aktivnosti i incident se ponavlja kroz duže vremensko razdoblje, a zbog čega postoji potreba za posredovanjem u rješavanju incidenta, incident se prijavljuje CARNet CERT-u



Sigurnosne preporuke

usluga praćenja i objavljivanja sigurnosnih preporuka na hrvatskom jeziku, za 15 najpopularnijih operacijskih sustava



Služba za podršku korisnicima

osnovna tehnička podrška korisnicima te informiranje o CARNetu i njegovim trenutnim akcijama



Stick2CARNet

usluga pojedinačnog bežičnog pristupa CARNet mreži putem T-Mobile mreže



Tele2CARNet

usluga pojedinačnog bežičnog pristupa CARNet mreži putem Tele2 mobilne mreže



Videokonferencije

uspostavljanje videokonferencijske veze između dvije ili više lokacija uključenih u sustav



Webmail

web preglednik za čitanje elektroničke pošte



Web prostor

prostor za objavu internetskih stranica



Wikidesk

interaktivna online podrška CARNetovim korisnicima



www.hr

početna WWW stranica Republike Hrvatske i kvalitetan pristup mrežnom informacijskom prostoru u Hrvatskoj putem web kataloga



XCARNet/3DCARNet

usluga pojedinačnog pristupa CARNet mreži putem B.net-ove infrastrukture kabelske televizije





Usluge za škole

Otvori

Abuse služba

zaprima i obrađuje prijave vezane uz sigurnosne incidente i zloupotrebu CARNetovih resursa



Adobe Connect Pro

alat koji omogućuje kolaboraciju putem weba korištenjem whiteboarda, chata, dijeljenja sadržaja ekrana, prozora ili pojedinih aplikacija, prijenos govora i slike, anketa i raznih drugih kolaboracijskih mogućnosti



Baltazar

portal koji sadrži cjelokupan pedagoško obrazovni program Zagreb filma



CARNet Bandwidth Metar

mjerač kojim korisnici CARNet mreže mogu izmjeriti brzinu prijenosa korisnih podataka prema i od CARNetove mreže



CMS za škole

sustav koji omogućuje jednostavno postavljanje i ažuriranje web stranica kroz web preglednik



Članstvo u CARNet mreži

članstvo ustanova iz sustava obrazovanja i akademske zajednice koje im omogućuje spajanje na CARNet mrežu i korištenje CARNetovih usluga



e-Dnevnik

web aplikacija za vođenje razredne knjige u elektroničkom obliku



E-otoci

povezivanje područnih osnovnih škola na otocima s matičnim školama bežičnim podatkovnim vezama koje omogućuju udaljenu nastavu putem videokonferencija, razmjenu i dostup do nastavnih materijala, te dijelom smanjenje potrebe za čestim putovanjima



Filtriranje sadržaja

sustav koji onemogućava prikaz internetskih stranica s nepoćudnim sadržajima na računalima u hrvatskim osnovnim i srednjim školama



Helpdesk za CARNet sistem inženjere

tehnička podrška pri administriranju operacijskog sustava GNU/Linux na poslužiteljima CARNet članica



Hosting usluga za srednje i osnovne škole

usluga u okviru koje se omogućuje otvaranje besplatnih e-mail adresa i izrada internetskih stranica svim školama



Internet prijenosi (streaming)

jednostrani prijenos multimedijalnog sadržaja uživo putem Interneta



Media on Demand

prilagodba snimljenih audio i video materijala, te njihovo postavljanje na web stranice arhive MoD sustava



Microsoft Download Center

središnje mjesto za preuzimanje Microsoft softvera za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj.



Nadzor za ustanove

usluga nadzora za ustanove članice, kojom se omogućuje automatsko nadziranje raznovrsnih događaja na računalno-mrežnoj infrastrukturi ustanove i obavještavanje sistem-inženjera o nastalim događajima



Net u školi

spajanje osnovnih i srednjih škola na Internet putem aDSL i ISDN tehnologije



Obrazovanje CARNet sistem inženjera

školovanje i polaganje certifikata za CARNet sistem inženjere na individualnoj osnovi



Portal za sistemce

portal namijenjen CARNet sistem inženjerima, ali i svima zainteresiranima, koji prati najvažnija zbivanja u svijetu informacijskih tehnologija, a koja su vezana uz poslove i interese sistemaca
 



Portal za škole

internetski portal za učenike, nastavnike, škole i roditelje s korisnim informacijama za obrazovnu zajednicu te digitalnim nastavnim materijalima



Poslužiteljski certifikati

izdavanje poslužiteljskih elektroničkih certifikata potpisanih od strane root CA (Certification Authority) priznatog od strane većine popularnog klijentskog softvera



Posredovanje u rješavanju računalnih incidenata

u slučaju nemogućnosti jednostavne identifikacije mreže iz koje je potekao napad te ukoliko prijava nadležnoj Abuse službi nije zaustavila ilegalne mrežne aktivnosti i incident se ponavlja kroz duže vremensko razdoblje, a zbog čega postoji potreba za posredovanjem u rješavanju incidenta, incident se prijavljuje CARNet CERT-u



Provjera ranjivosti

provjera sigurnosnog stanja računala i drugih uređaja spojenih na CARNet mrežu za ustanove članica CARNeta



Služba za ustanove članice

CARNetova služba koja surađuje s postojećim i potencijalnim ustanovama članicama CARNet mreže s ciljem uspostave i poboljšanja suradnje te intenzivne i kvalitetne uporabe resursa u članici



Stalna veza

usluga putem koje CARNet omogućava svojim članicama stalnu povezanost prema Internetu



sys.backup

usluga namijenjena visokoškolskim ustanovama, koja sistem inženjerima omogućuje obavljanje postupka udaljenog sigurnosnog arhiviranja podataka



Videokonferencije

uspostavljanje videokonferencijske veze između dvije ili više lokacija uključenih u sustav



Virtualni poslužitelji

usluga namijenjena punopravnim ustanovama članicama s manjim brojem korisnika, koje nemaju sistem inženjera
 



voopIX

sustav koji omogućuje besplatne telefonske razgovore između ustanova članica, MZOŠ-a i CARNeta kao i druge napredne mogućnosti, a baziran je na VoIP-u





Usluge za učenike

Otvori

Abuse služba

zaprima i obrađuje prijave vezane uz sigurnosne incidente i zloupotrebu CARNetovih resursa



Adobe Connect Pro

alat koji omogućuje kolaboraciju putem weba korištenjem whiteboarda, chata, dijeljenja sadržaja ekrana, prozora ili pojedinih aplikacija, prijenos govora i slike, anketa i raznih drugih kolaboracijskih mogućnosti



Baltazar

portal koji sadrži cjelokupan pedagoško obrazovni program Zagreb filma



CARNet Bandwidth Metar

mjerač kojim korisnici CARNet mreže mogu izmjeriti brzinu prijenosa korisnih podataka prema i od CARNetove mreže



CARNetova korisnička konferencija CUC

konferencija za korisnike Interneta i informacijsko komunikacijskih tehnologija organizirana s ciljem diseminacije znanja i iskustava



Domene

registracija internetskih domena



DUO.CARNet / TRIO.CARNet Plus

usluga širokopojasnog pristupa CARNet mreži putem telefonskog priključka preko Iskon mreže



e-Dnevnik za učenike

web aplikacija koja omogućava učenicima pregled ocjena, izostanaka i bilježaka koje su upisali nastavnici u e-Dnevnik sustav



Edu.hr portal

- centralno mjesto za pristup edukacijskim uslugama koje pruža CARNet, a dostupne su uz primjenu elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr



eLektire

cjelovita djela hrvatskih i stranih pisaca s popisa obvezne školske lektire



Elektronički identitet

virtualni identitet na CARNet mreži kojega dobivaju pojedinačni korisnici iz ustanova članica CARNeta (učenici, nastavnici, studenti, profesori i zaposlenici ustanova članica) koji im omogućuje korištenje CARNetovih usluga



E-mail

korištenje usluge elektroničke pošte



FTP

mrežna usluga koja služi za razmjenu datoteka, a prvenstveno je namijenjena distribuciji CARNetovih paketa te mirroriranju popularnijih sadržaja na Internetu



Internet prijenosi (streaming)

jednostrani prijenos multimedijalnog sadržaja uživo putem Interneta



Media on Demand

prilagodba snimljenih audio i video materijala, te njihovo postavljanje na web stranice arhive MoD sustava



Mobile / Vipme / Homebox CARNet

usluge pristupa CARNet mreži putem VIPnet-ove mobilne mreže (Vipme CARNet  - prepaid usluga, Mobile CARNet - uključuje mjesečnu pretplatu, Homebox CARNet - pristup CARNet mreži u kombinaciji s fiksnom linijom)



Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"

online tečajevi iz matematike, fizike, biologije i kemije za srednje škole, ECDL tečajevi, te tečajevi o Internet tehnologijama



News

razmjena poruka te komunikacija putem Interneta između većeg broja korisnika



NTP

sustav poslužitelja točnog vremena



O2CARNet

usluga širokopojasnog pristupa Internetu temeljena na ADSL tehnologiji pristupa CARNet mreži, putem telefonskog priključka preko tvrtke Optima



OKCARNet

usluga pojedinačnog pristupa CARNet mreži putem Optika kabel TV infrastrukture



Portal za škole

internetski portal za učenike, nastavnike, škole i roditelje s korisnim informacijama za obrazovnu zajednicu te digitalnim nastavnim materijalima



Posredovanje u rješavanju računalnih incidenata

u slučaju nemogućnosti jednostavne identifikacije mreže iz koje je potekao napad te ukoliko prijava nadležnoj Abuse službi nije zaustavila ilegalne mrežne aktivnosti i incident se ponavlja kroz duže vremensko razdoblje, a zbog čega postoji potreba za posredovanjem u rješavanju incidenta, incident se prijavljuje CARNet CERT-u



Raspored sati

interaktivna web aplikacija za učenike s online rasporedom sati i najavljenim školskim događanjima, za lakše zajedničko učenje i snalaženje u školi



Sigurnosne preporuke

usluga praćenja i objavljivanja sigurnosnih preporuka na hrvatskom jeziku, za 15 najpopularnijih operacijskih sustava



Služba za podršku korisnicima

osnovna tehnička podrška korisnicima te informiranje o CARNetu i njegovim trenutnim akcijama



Stick2CARNet

usluga pojedinačnog bežičnog pristupa CARNet mreži putem T-Mobile mreže



Tele2CARNet

usluga pojedinačnog bežičnog pristupa CARNet mreži putem Tele2 mobilne mreže



Webmail

web preglednik za čitanje elektroničke pošte



Web prostor

prostor za objavu internetskih stranica



Wikidesk

interaktivna online podrška CARNetovim korisnicima



www.hr

početna WWW stranica Republike Hrvatske i kvalitetan pristup mrežnom informacijskom prostoru u Hrvatskoj putem web kataloga



XCARNet/3DCARNet

usluga pojedinačnog pristupa CARNet mreži putem B.net-ove infrastrukture kabelske televizije





2. 6. 2017.

CARNetova Riznica - mjesto razmjene digitalnih nastavnih materijala izrađenih na sustavu Loomen

Alat Moodle na kojem se bazira CARNetov sustav Loomen, jedan je od najraširenijih i najpopularnijih svjetskih alata za udaljeno učenje. Jednako je popularan i u hrvatskoj obrazovnoj zajednici gdje ga u sklopu CARNetove usluge koristi više od...

8. 12. 2016. :: Autor: Jelena Valčić

e-Laboratorij - digitalni alati i sadržaji na dohvat ruke

CARNetov portal e-Laboratorij nastao je s ciljem da pomogne nastavnicima i ostalim korisnicima, koji koriste ili bi željeli koristiti digitalne alate u nastavi i drugim procesima koji se odvijaju u školi, pri odabiru i korištenju alata.

12. 7. 2016.

Libar

Želite samostalno izraditi i objaviti svoju e-knjigu ili skriptu ili digitalizirati vlastite nastavne materijale - i to samo u nekoliko klikova mišem - CARNetova usluga Libar će vam to omogućiti.  

1. 7. 2016.

Office 365 za škole

Office 365 za škole je usluga koja obrazovnim institucijama i njenim zaposlenicima, učiteljima, nastavnicima i učenicima omogućuje besplatan pristup Office 365 alatima sa AAI@EduHr elektroničkim identitetom na skole.hr domeni. Office 365 nudi mnogo usluga koje se mogu koristiti s osobnog računala, mobilnog telefona ili...

15. 3. 2016.

Portal eLektire

Na inicijativu i uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a u realizaciji "Bulaja naklade" i Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet 2009. godine pokrenut je projekt eLektire.


 
| 17. 11. 2018. u 00:19 sati | pošalji link
CARNET za škole i školarce

Prijave na natjecanje su završene.

Edu.hr portal Forum CARNetovog Portala za škole namijenjen učenicima, nastavnicima i zaposlenicima hrvatskih škola Nacionalni portal za učenje na daljinu Moodle Edu.hr portal CMS za škole CARNetova korisnička konferencija Elektronički identitet

Učenički radovi

Kolonije Njemačkog Carstva

Donosimo vam rad Jure Stopića, učenika sedmog razreda Osnovne škole Sesvetska Sopnica. Jure je izradio PowerPoint prezentaciju   o njemačkim kolonijama: nazivima, godinama postojanja, zastavama i...

Nastavni materijali

Slovenski slikarji in slike (1880-1940)

Predstavljanje nekoliko slovenskih slikara i njihovih djela. Rad pripravnice u projektu Erasmus+ u Osnovna škola Sesvetska Sopnica.

Audio&video

Znanjem do zdravlja

Kako živjeti zdravije i sretnije? Kako mnoge teškoće i bolesti spriječiti, a kako što uspješnije liječiti? Kako o svome zdravlju brinuti? Emisija Znanjem...

1483. -  tiskan Misal po zakonu rimskog dvora, prva knjiga za koju...

Copyright © 2010 CARNET. Sva prava pridržana | Uvjeti korištenja | Impressum

A A A  |  

Mail to portal@CARNET.hr




preskoči na navigaciju
admin@raspored-sati.hr www-root@raspored-sati.hr ivan@raspored-sati.hr ivana.tolj@raspored-sati.hr marko.horvatovic@raspored-sati.hr www-root@donja-dubrava.hr analiza@donja-dubrava.hr pretinac@donja-dubrava.hr pajo.pajic@donja-dubrava.hr coran.goric@donja-dubrava.hr ivana@donja-dubrava.hr marijana@marijana-tkalec1.from.hr marijana.tkalec@marijana-tkalec1.from.hr mt@marijana-tkalec1.from.hr http://marijana-tkalec1.from.hr http://web.marijana-tkalec1.from.hr http://www.marijana-tkalec1.from.hr