Pitanje Datum
CARNET-ove eLektire čitam... 16. 4. 2019.
Čitate li školske časopise i/ili novine? 14. 1. 2019.
Mislim da bi zelenu boju školske ploče trebalo zamijeniti... 17. 10. 2018.
Kupuju li vam roditelji darove za svaku odličnu ocjenu? 26. 4. 2018.
Na Portalu za škole najviše volim čitati tekstove o 18. 12. 2017.
U novoj školskoj godini očekujem... 25. 8. 2017.
Moj omiljeni sport je... 13. 4. 2017.
Jeste li upoznati s osnovnim prometnim pravilima? 8. 2. 2017.
Jeste li upoznati s osnovnim prometnim pravilima? 8. 2. 2017.
Dnevno učim... 6. 12. 2016.
eLektire bi prvenstveno trebale sadržavati... 30. 5. 2016.
Moj omiljeni književni lik je... 6. 5. 2015.
Najviše volim kada nas učitelji vode... 19. 2. 2015.
Čitate li dječje časopise? 24. 11. 2014.
Čitate li dječje časopise? 24. 11. 2014.
Na putu do škole i natrag... 16. 9. 2014.
Preko ljetnih školskih praznika najviše volim... 21. 7. 2014.
Koliko ste dobrih djela napravili u posljednjih mjesec dana? 5. 3. 2014.
Na putu do škole i natrag... 3. 9. 2013.
U slobodno vrijeme najradije se igram... 21. 5. 2013.
Rado bih kad bi u školi bilo više... 20. 2. 2013.
Književna djela koja obrađujemo u sklopu lektire uglavnom su... 20. 2. 2013.
U mojoj školskoj torbi ima previše... 3. 1. 2013.
Od svih okusa najviše volim... 20. 9. 2012.
Doručkujete li redovito? 20. 9. 2012.
Najdraže godišnje doba mi je... 26. 7. 2012.
Treba li ukinuti domaće zadaće? 17. 4. 2012.
Dnevno učim... 21. 2. 2012.
Najradije volim čitati... 25. 10. 2011.
Moja školska torba je... 18. 2. 2011.
Najteži školski predmet mi je... 27. 10. 2010.
Jesu li vam preteške školske torbe? 22. 9. 2010.
Ljetne praznike najradije provodim s... 20. 7. 2010.
Kad bi se vas pitalo, udžbenici bi bili... 23. 3. 2010.
Najdraže godišnje doba mi je... 1. 2. 2010.
Najdraže godišnje doba mi je... 1. 2. 2010.
Što mislite o broju predmeta koji se uče u osnovnoj školi? Mislim da ih ima... 3. 12. 2009.
Bojite li se nekih nastavnika u vašoj školi? 29. 10. 2009.
Najradije se igram... 23. 9. 2009.
Kako ste se proveli na ljetnim praznicima? 27. 8. 2009.
Za dobrog prijatelja najvažnije je da... 2. 7. 2009.
Koliko puta na dan perete ruke? 18. 5. 2009.
Najradije volim čitati... 14. 4. 2009.
Najdraži dan u tjednu mi je... 18. 2. 2009.
Najradije se igram... 8. 1. 2009.
Knjige koje moramo čitati za lektiru su... 24. 11. 2008.
Od godišnjih doba najviše volim... 29. 10. 2008.
Od godišnjih doba najviše volim... 29. 10. 2008.
Mislim da bi zelene školske ploče trebalo zamijeniti... 24. 9. 2008.
Jeste li upoznati s osnovnim prometnim pravilima? 1. 9. 2008.
Ljetne praznike najradije provodim s... 26. 6. 2008.
Ljetne praznike najradije provodim s... 26. 6. 2008.
Koliko vremena dnevno provedete uz televizor? 27. 5. 2008.
Jesu li vam preteške školske torbe? 23. 4. 2008.
Jeste li zadovoljni televizijskim školskim programom? 12. 3. 2008.
Dnevno na računalu provedem... 11. 2. 2008.
Dnevno na računalu provedem... 11. 2. 2008.
Svakom djetetu treba više... 3. 1. 2008.
U životu najviše mrzim... 4. 12. 2007.
Kupuju li vam roditelji darove za odličan uspjeh u školi? 12. 11. 2007.
Doručkujete li redovito prije odlaska u školu? 15. 10. 2007.
U školi se najviše bojim... 14. 9. 2007.
Čitate li knjige tijekom ljetnih praznika? 4. 7. 2007.
Rado bih kad bi u školi bilo više... 4. 6. 2007.
U slobodno vrijeme volim... 2. 5. 2007.
Najviše volim kada nas učitelji vode... 2. 4. 2007.
U školi najviše volim... 24. 1. 2007.
Zatvori prozor