KNJIGA NAD KNJIGAMA

Kviz sa 20 pitanja o zbirci knjiga svetoj kršćanima i Hebrejima.

  
Kviz se rješava klikom na sličicu upitnika. Vrijeme za rješavanje ovog kviza je 10 minuta.
Ako ne uspijete, možete pokušati ponovo. Pitanja će biti ista ali drukčije raspoređena.