preskoči na sadržaj

Obilježavanje 2012. godine kao Međunarodne godine održive energije za sve u Osnovnoj školi Veliko Trojstvo

Autor: Renata Simunko

S obzirom da je Glavna skupština Ujedinjenih naroda 2012. godinu proglasila Međunarodnom godinom održive energije za sve, i uredništvo Portala za škole odlučilo je priključiti se podizanju svijesti o važnosti povećanja energetske učinkovitosti i pristupa obnovljivim izvorima energije. Zbog toga je u sklopu našeg tradicionalnog natjecanja „Skockajte web!“ članovima Kluba najskockanijih ponuđena mogućnost sudjelovanja u natjecanju putem posebnog zadatka koji je uključivao obradu teme: '2012: Međunarodna godina održive energije za sve'. Nastali materijali morali su biti edukativni, a sama tema trebala je biti obrađena multidisciplinarno.


Na poziv se odazvalo osam škola i svaka je od njih Međunarodnu godinu održive energije za sve obilježila brojnim aktivnostima, što je pak rezultiralo mnoštvom korisnih sadržaja. U narednih nekoliko mjeseci pokazat ćemo vam kako su se organizirali, koje su sve nastavne predmete uključili u svoje aktivnosti te što su sve korisnog napravili. Započet ćemo sa školom koja je pobijedila – Osnovnom školom Veliko Trojstvo.

Škola je već krajem 2011. godine započela kampanju pod sloganom „Sunce prizivaj, energiju dobivaj“ u sklopu natjecanja u4energy za najbolju školsku kampanju za podizanje svijesti o energetskoj učinkovitosti, pa se i sudjelovanje u posebnom zadatku Kluba najskockanijih nadovezalo na već započete aktivnosti. Rukovodeći tim za realizaciju ovog projekta bio je školski WEBtim i učiteljica Sanja Vranješević, a svi nastali materijali mogu se vidjeti na internetskim stranicama škole.

Na početku provedbe projekta određena je svrha projekta - podići ekološku svijest učenika, učitelja, roditelja i mještana, a to su namjeravali postići ostvarivanjem sljedećih ciljeva:

 • upoznavanje s prednostima obnovljivih izvora energije, kao i načinom njihove primjene;
 • ukazivanje na uštedu energije na klasičnim primjerima u domaćinstvu i na očuvanje ozonskog omotača;
 • poticanje smanjenja emisije štetnih plinova te očuvanje prirodnih resursa - šuma, voda itd.;
 • ukazivanje na posljedice štetnih zračenja, efekta staklenika, kiselih kiša itd.;
 • poticanje na korištenje prednosti alternativnih - obnovljivih izvora energije;
 • poticanje ljubavi prema prirodi i planeti Zemlji.

Za ostvarenje postavljenih ciljeva učenici i nastavnici izvodili su sljedeće aktivnosti:

 • izradili su anketu za anketiranje mještana, a nakon anketiranja na satu informatike izradili su web stranicu o energiji;
 • dizajnirali su logo kampanje;
 • predstavili su projekt lokalnim vlastima i ravnateljici škole;
 • izradili su edukativne letke i eko priručnik;
 • snimali su eko jinglove i eko himnu;
 • reciklirali papir i plastične vrećice, skupljali pet ambalažu, stari papir, tonere i baterije;
 • ukrašavali bačve i limene kante;
 • provodili su niz kreativnih radionica na kojima su izrađivali uporabne i ukrasne predmete od prirodnog, otpadnog i recikliranog materijala;
 • napisali su priču Eko pustolovina te razne stripove;
 • snimili su eko edukativni zabavni film;
 • izradili online igrice, slikopriču, animacije, glogster plakate i prezi prezentacije; 
 • izradili su društvenu igru „Čovječe spameti se“ i nastavne listiće;
 • organizirali su eko akcije uređivanja igrališta i prostorija škole;
 • uređivali su okoliš škole;
 • proizvodili su hranu u školskom vrtu za školsku kuhinju;
 • izradili su eko natpise i plakate koje su postavili po zidovima škole; 
 • surađivali s roditeljima učenika škole, učenicima iz mađarskog grada Kadarkuta i s načelnikom općine;
 • izradili su kompostište;
 • radili su pokuse – solarni kolektori;
 • izrađivali su makete bunara, vjetrenjača i kuća sa solarnim pločama;
 • organizirali su terenske nastave u suradnji s šumarijom Velika Pisanica i Športsko ribolovnom udrugom općine Šandrovac i poduzećem Metalprodukt d.d. za distribuciju plina i vode;
 • surađivali su sa školskom knjižnicom gdje su predstavili svoju Eko priču učenicima škole.

Svoju kampanju i projekt škola je promovirala na radio Tereziji, BBR-u i gradskim novinama Bjelovarac i Večernji list.

U realizaciju navedenih aktivnosti bili su uključeni svi učenici matične škole i svih područnih škola, kao i produženog boravka, zajedno sa svojim nastavnicima i učiteljima. Zadanu temu realizirali su kroz sljedeće nastavne predmete: biologija-priroda, glazbena kultura, likovna kultura, tehnička kultura, informatika, hrvatski jezik, sat razrednika, engleski jezik, razredna nastava i produženi boravak te male zadrugare (učenička zadruga). Uz učenike i učitelje u ovaj projekt bila je uključena i ravnateljica škole Valna Bastijančić i stručna suradnica Branka Gilanj, kao i ostalo administrativno i tehničko osoblje škole.

Terenska nastava

Učenici su početkom travnja održali dvije terenske nastave. U suradnji sa šumarijom Velika Pisanica posjetili su Pohajdin bunar, gdje su upoznali način gospodarenja šumom (pošumljavanje, rušenje šume) kao i biljni i životinjski svijet koji obitava u tim šumama, te uz predavanje stručne suradnice ing. šumarstva Slađane Begić osvijestili svoju ekološku svijest o zaštiti šuma.  Također su istražili i prirodni izvor pitke vode, koji je sačuvan i zaštićen. U suradnji s Športsko ribolovnom udrugom općine Šandrovac „Gradina“ posjetili su njihove ribnjake, gdje su putem raznih praktičnih zadataka spoznali važnost vode za opstanak živih bića na Zemlji. Na ribnjacima su im se pridružili djelatnici poduzeća Metalprodukt d.d. za distribuciju plina i vode, te im objasnili voda i plin dolaze do kućanstava. Zadnju terensku nastavu ostavili su za rujan u novoj školskoj godini, a realizirali su je u suradnji s općinom Veliko Trojstvo posjetivši novo izgrađeni pročistač vode i kanalizacijski sustava zajedno s načelnikom općine Veliko Trojstvo.

Tablica aktivnosti

Kao rezultat brojnih aktivnosti koje je provela Osnovna škola Veliko Trojstvo povodom Međunarodne godine održive energije za sve, nastali su i brojni web sadržaji koje su prikazali na svojim internetskim stranicama, a navedeni su u priloženoj tablici:

 

SADRŽAJ

KRATAK OPIS

GDJE SE MOŽE VIDJETI SADRŽAJ?

nastavni / edukativni materijali

(tekstovi, prezentacije, …)

Prezentacije o zaštiti i ugrožavanju šuma, izradi jabučnog octa i kiselog kupusa, eko priručnik, eko slikovnica,  eko strip, skripte za istraživanje u nižim razredima, glogster plakati (kisele kiše, efekt staklenika, radioaktivno zračenje), prezi prezentacije o obnovljivim izvorima energije, nastavni listići o energiji, hrani, prikaz pokusa-solarni kolektor, sadržaji terenske nastave, edukativni letak, postupci recikliranja papira i plastičnih vrećica, plakati, postupci kao iskoristiti otpadne materijale i izraditi uporabne predmete

Većina nastavnih/edukativnih može se vidjeti na putokazu na stranici Energija i nastava

Prezentacije, glogster plakati, postupci recikliranja, eko slikovnica, stripovi:

 

online kviz

Online kviz o izvorima energije

Kviz

online edukativna igra

Online osmosmjerke, premetaljke, igra vješala, online puzzle

Online igrice nalaze se ispod prikaza izrade društvene igre:

fotografije

Sve realizirane aktivnosti popratili su i fotografijama, koje se nalaze uz svaku aktivnosti, a album s izdvojenim fotografijama  projekta nalazi se u fotogaleriji

Fotografije svih aktivnosti predstavljene su uz svaku pojedinu aktivnost, no fotografije svih aktivnosti prezentirane su putem flash playera na uvodnoj stranici

animacija

Na satu informatike učenici su izrađivali animacije putem kojih su željeli osvijestiti ekološku svijest svojih sumještana - uz pomoć programa Easi GIF animator i swishMax 4 i interaktivne fotografije s programom ImageSpike; tu su i glogster plakati, kao i prezi prezentacije

 • dvije animacije nalaze se na desnoj stranici web stranice, koje su ujedno i poveznice na projekt i kampanju
 • ostale animacije nalaze se ispod prezentacija i glogster plakata na stranici informatika
 • neke interaktivne fotografije nalaze se kao putokazi: Energija i nastava, Eko kreativci
 • zaglavlje stranice izradili su učenici uz pomoć nastavnice

audio file / podcast

Eko jinglovi

Gostovanje na radio Tereziji

Učenici su snimili eko jinglove i eko himnu kojima su se promovirali na Soundset radio Tereziji gostujući i njihovoj emisiji.

Učenici razredne nastave su uz pomoć programa Voki snimili svoje poruke o izvorima energije.

Eko jinglovi

Eko himna

Kids Energy

video uradak

Učenici su snimili zabavno edukativni film i glazbenu slikopriču  izrađena u programu swishMax4

Film i glazbena slikopriča nalaze se u EEZ kutku

Film

Slikopriča

Web stranica „Energija naša budućnost“  

Na satu informatike učenici su nakon analize ankete kreirali web stranicu o energiju kako bi svojim mještanima približili prednosti obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti,  stranicu su kreirali na Google sites

Web stranica Energija-naša budućnost

Proizvodnja hrane na ekološki način, uređivanje okoliša i voćnjaka

Mali zadrugari u svojem školskom vrtu sade i uzgajaju hranu na ekološki način koja se koristi za prehranu u školskoj kuhinji, uređuju okoliš škole sadeći cvijeće i brinu se o voćnjaku u kojem uzgajaju autohtone sorte jabuka

Mali zadrugari

Eko radionice

Proveli su  niz kreativnih radionica na kojima su uz podršku roditelja i učitelja izrađivali razne uporabne i ukrasne predmete od prirodnog, otpadnog i recikliranog materijala

Eko radne akcije

Zajedno s roditeljima i učiteljima proveli su radne akcije uređivanja igrališta područnih škola, uređivanje škole , skupljanje PET ambalaže, starog papira, tonera i baterija, ukrašavali smo bačve i kante za sadnju cvijeća po ulicama općine

Koncept 5R –Iskoristi i popravi

Oslanjajući se na koncept 5R, posebice na njegove dvije sastavnice iskoristi i popravi,  nastao je novo – stari namještaj u učionicama, nove igre i ukrasi za školu

Koncept 5R

 

Energija i okoliš, istraživanja

Glogster plakati o kiselim kišama, efektu staklenika, radioaktivnom zračenju; istraživanja o obnovljivim i neobnovljivim izvorima energija; istraživanja o uštedi energije u kućanstvima, prometu…

 

Zanimljivosti u svijetu energije

Istražili su što donosi energija u budućnosti te izume s ekološkim pogonom

U svijetu izuma

Energija i budućnost

Ispod eko priručnik nalazi se također nekoliko zanimljivosti iz svijeta energije, hrane, doma..

Eko edukativni priručnik

Provodeći razna istraživanja o svijetu energije, zaštiti okoliša učenici su izradili online eko edukativni priručnik

Edukativni eko priručnik

u4energy

Svojom kampanjom Sunce prizivaj, energiju dobivaj, škola postala je nacionalni pobjednik na europskom natjecanju u4energy, te dvoje predstavnika odlaze u Bruxelles na svečanu dodjelu nagrade

EU natjecanje u4energy

Suradnja

Ostvarili su suradnju s načelnikom općine Veliko Trojstvo, mađarskom školom iz Kadarkuta, medijima  i roditeljima učenika (s kojima su sudjelovali u postavljanju solarnih ploča na krovište), s mještanima općine - proveli su anketu i podijelili im letke; ostvarili su suradnju s medijima: radio Terezijom – gostovanje u emisiji, novinama Bjelovarac i Večernji list

Suradnja

Ispod Eko jinglova nalaze se isječci iz novina

WEBovci u medijima

Produženi boravak

Učenici su izradili vjetrenjače i uz pomoć brošure i listića o obnovljivim izvorima energije upoznali njihove značajke i prednosti

Produženi boravak

Društvena igra „Čovječe spameti se“

Učenici su izradili društvenu igru po uzoru na Čovječe ne ljuti se koju mogu igrati svi zainteresirani u slobodno vrijeme, a pri tome i naučiti nešto o energiji. Igra je izrađena na velikom drvenom stolu, s velikom kockom od kutije i pijunima od plastičnih boca te je izložena u školskoj knjižnici.

Igra Čovječe spameti se!

Korisni linkovi

Istražili su korisne linkove o energiji, igricama o energiji

Korisni linkovi

Makete bunara, vjetrenjača, kućice sa solarnim pločama

Mladi tehničari su pod satovima tehničke kulture izrađivali razne drvene makete, uporabne predmete

Tehnička kultura

Plakati, panoi, likovni radovi

Na satu razrednika i likovne kulture nastali su plakati, panoi i učenički radovi povodom Međunarodne godine održive energije

Sat razrednika

Likovna kultura

Anketa i analiza ankete

Obrazac za online anketu i obrađeni podatci o provedenoj anketi nalaze se odmah ispod glavnog putokaza

Anketa

Terenska nastava

U suradnji s šumarijom Velika Pisanica, Športsko ribolovnim društvom općine Šandrovac, poduzećem Metalprodukt d.d. i općinom Veliko Trojstvo organizirali su terenske nastave

Terenska nastava

 

Sadržaji nastali na temelju ovog zadatka namijenjeni su učenicima osnovnih i srednjih škola, dječjim vrtićima, roditeljima, učiteljima, nastavnicima, lokalnim vlastima, lokalnom stanovništvu i svim posjetiocima stranica škole, kao i svim zainteresiranim pojedincima koji također žele provoditi ovakve aktivnosti.

Od kreiranih sadržaja u školi planiraju izrađivati digitalne nastavne materijale u suradnji s informatičarima i učiteljima, te uz pomoć web 2.0 alata, kako bi što više osuvremenili nastavu, a ujedno i zainteresirali učenike i učitelje da što više provode aktivnosti i projekte ovakvog tipa.

Osnovna škola Veliko Trojstvo i u budućnosti planira provoditi ovakve i slične projekte. Uz podršku općine škola planira postavljanje solarnih ploča na školsko-sportsku dvoranu, u područnim školama planiraju raznim kreativnim radionicama i prodajom rukotvorina prikupiti donacije za saniranje prozora i vrata. Planiraju izgraditi veliki plastenik za ekološki uzgoj hrane zbog što kvalitetnije prehrane učenika u školskoj kuhinji. Također planiraju pratiti rezultate postignute ovim projektom provođenjem anketa, radi daljnjeg praćenja ekološke osviještenosti, te poticanjem stanovništva putem raznih aktivnosti, na korištenje obnovljivih izvora energije, kao i brigom za okoliš u kojem živimo.

| 9. 1. 2013. u 14:47 sati | RSS | print | pošalji link |


Edu.hr portal CMS za škole CARNetova korisnička konferencija Elektronički identitet Edu.hr portal Forum CARNetovog Portala za škole namijenjen učenicima, nastavnicima i zaposlenicima hrvatskih škola Nacionalni portal za učenje na daljinu Moodle

Učenički radovi

Objava učeničkih radova na Edutoriju

Kako bismo vam ponudili kvalitetniji, moderniji, pristupačniji i brži pristup svim informacijama i sadržajima na portalu škole.hr, osmislili smo i pokrenuli postupak njegovog redizajna.

Nastavni materijali

Veliko i malo slovo DŽ dž

OŠ HJ A.1.1. Učenik razgovara i govori u skladu s jezičnim razvojem izražavajući svoje potrebe, misli i osjećaje. OŠ HJ A.1.3. Učenik čita tekstove primjerene početnomu opismenjavanju i jezičnome razvoju....

Audio&video

1547. - Ivan Grozni postao je ruski car. Njegov nadimak Grozni...

Copyright © 2010 CARNET. Sva prava pridržana | Uvjeti korištenja | Impressum

A A A  |  

Mail to portal@CARNET.hr
preskoči na navigaciju
admin@raspored-sati.hr www-root@raspored-sati.hr ivan@raspored-sati.hr ivana.tolj@raspored-sati.hr marko.horvatovic@raspored-sati.hr www-root@donja-dubrava.hr analiza@donja-dubrava.hr pretinac@donja-dubrava.hr pajo.pajic@donja-dubrava.hr coran.goric@donja-dubrava.hr ivana@donja-dubrava.hr marijana@marijana-tkalec1.from.hr marijana.tkalec@marijana-tkalec1.from.hr mt@marijana-tkalec1.from.hr http://marijana-tkalec1.from.hr http://web.marijana-tkalec1.from.hr http://www.marijana-tkalec1.from.hr