2008-04-09 00:00:00

Praktični primjeri strategija poučavanja učenika s autističnim sindromom
Na stranicama irskog Centra za podršku specijalnog obrazovanja (Special Education Support Service) nalaze se poveznice na video scenarije koji opisuju različite strategije poučavanja učenika s autističnim sindromom. Ovi video isječci pomoći će nastavnicima koji rade s djecom s autističnim sindromom.

Na navedenoj stranici nalazi se 9 video isječaka:

Eve se voli igrati (Eve loves to play)

Djeca s autističnim sindromom dobro reagiraju na vizualnu strukturiranost. Vizualni raspored daje im jasnu strukturu dana jer prikazuje dnevne aktivnosti logičnim slijedom. Koristeći se s karticama na kojima je popis aktivnosti, nastavnik će učeniku pomoći u prijelazu iz jedne u sljedeću aktivnost.

Eve traži pomoć (Eve asks for help)

Pokušajte ohrabrili svoje učenika s autističnim sindromom da zatraže pomoć u bilo kojoj situaciji. Ako djeca s autističnim sindromom ne izriču potrebu za pomoći, ohrabrite ih da to učine u trenu kada primijetite neverbalne znakove potrebe za pomoći.

Stephen predvodi vrstu (Stephen lines up)

Vizualna struktura ili oznake nužne su učionici u kojoj se radi s djecom s autističnim sindromom. Osmislite aktivnosti u kojima će djeca moći osnažiti samopoštovanje i samopouzdanje i koje će potaknuti njihovu neovisnost.

Christopher je izvan granica (Christopher is out of bounds)

Djeca s autističnim sindromom vizualni su učenici i najbolje reagiraju na vizualne stimulanse. Kreiranjem jasnih vizualnih granica za aktivnosti igre vrlo je važno jer je takvim učenicima teško shvatiti dva zadatka odjednom – na primjer igrati igru i paziti na oznake granica u isto vrijeme.

Stephen radi bilješke (Stephen take a notes)

Učenici s autističnim sindromom imaju poteškoća s razumijevanjem i pamćenjem dugačkih usmenih uputa. Kada dajete usmene upute za djecu s autističnim sindromom pripremite pisane upute u kojima se nalaze ključne točke koje će im biti od pomoći.

Mark –  sve na mjestu (Mark – all in place)

Planiranje i organizacija mogu biti dosta zahtjevne aktivnosti. Korištenjem jednostavnog kodnog sustava s bojama možete prevladati organizacijske poteškoće. U ovom su isječku ostali učenici svjesni Markovih poteškoća. U ovoj je situaciji kodiranje bojama bilo dobro rješenje, međutim s nekim drugim učenikom možda će biti potrebno više voditi računa o diskreciji.

Mark stručnjak (Mark the expert)

Kako biste spriječili ometanje nastave, neka učenici pitanja o kojima će se kasnije voditi rasprava zapišu na papir. Isto tako dobro je da pratite i analizirate svoju nastavu kako biste utvrdili zašto dolazi do ometanja. Učeniku s autističnim sindromom možete putem priča i stripa dočarati kako njegovo ometanje nastave utječe na druge učenike.

Markov omiljeni predmet (Mark's favourite subject)

Unaprijed osmislite strukturu nastavnog sata tako da učenik s autističnim sindromom razumije svoju ulogu u aktivnostima. Čak i kada objasnite strukturu nastavnog sata koji slijedi, tijekom sata ćete učenike trebati podsjećati na dogovorenu strukturu.

Mark – priča o dva grada (Mark – the tail of two cities)

Ukoliko učenik s autističnim sindromom ima problema s razumijevanjem kada je prihvatljivo da se uključi u razrednu raspravu, možete mu dati formular za upisivanje odgovora te mu objasniti na koji će ga način koristiti.


www.skole.hr