2008-03-10 00:00:00

Tjedan mozga
Hrvatski institut za istraživanje mozga (HIIM) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko društvo za neuroznanost (HDN), kao pridruženi članovi i partneri European Dana Alliance for the Brain (EDAB-a), od 10. do 16. ožujka 2008., sedmi put u Hrvatskoj organiziraju Tjedna mozga.
U obilježavanju Tjedna mozga pridružit će im se Medicinski fakulteti i Sveučilišne klinike u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, kao i mnoge udruge, škole i druge javne ustanove, a više o rasporedu događanja možete saznati ovdje.

Danas je i u Zadru započelo obilježavanje tjedna mozga, a popis radionica i predavanja možete pronaći na službenom plakatu.

Svih ovih sedam godina cilj HIIM-a bio je upoznati širu javnost sa značenjem istraživanja mozga u 21. stoljeću – Stoljeću uma, a ove godine posebno će biti obrađene sljedeće teme:
mozak i agresija, neurotrauma, slikovno prikazivanje mozga – neuroimaging.

www.skole.hr