2014-11-12 12:49:04

Seminari i webinari za pripremu potencijalnih korisnika programa Erasmus+

Agencija za mobilnost i programe Europske unije i ove godine priprema niz seminara i webinara radi pripreme potencijalnih korisnika programa Erasmus+ za 2015. godinu, najvećeg programa Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Cilj programa Erasmus+ je poboljšanje vještina i zapošljivosti te modernizacija obrazovanja, osposobljavanja i civilnog društva. Zahvaljujući tom programu više od četiri milijuna Europljana, pa tako i građana Republike Hrvatske, imat će priliku studirati, osposobljavati se, stjecati radno iskustvo i volontirati u inozemstvu. Erasmus+ također podupire transnacionalna partnerstva među ustanovama i organizacijama u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih kako bi se potaknula suradnja i povezala područja obrazovanja, osposobljavanja i mladih s područjem rada, te tako pokušale smanjiti razlike u vještinama s kojima se suočava europsko tržište rada.

Seminari i webinari bit će organizirani od 2. do 16. prosinca 2014. kako bi polaznici imali dovoljno vremena za daljnju pripremu i razradu svojih projektnih ideja budući da se rokovi za prijavu protežu od veljače do listopada 2015., ovisno o aktivnosti i području prijave.

Okvirni programi događanja dostupni su putem sljedećih poveznica: Okvirni program seminara; Okvirni program webinara. Prezentacije će biti dostupne isključivo u elektroničkom obliku, a bit će objavljene na mrežnim stranicama Agencije dan prije događanja.

Za sudjelovanje na seminarima potrebno se prijaviti putem registracijskog obrasca za seminare do 21. studenoga 2014., a za sudjelovanje na webinarima putem zasebnog registracijskog obrasca za webinare do 25. studenoga 2014. godine. Napominjemo kako je broj sudionika na seminarima i webinarima ograničen.

Poziv na dostavu projektnih prijava u sklopu programa Erasmus+ za 2015. godinu možete pogledati ovdje.

Za moguće dodatne upite molimo obratite se na e-poštu AMPEU.seminari@mobilnost.hr.
 


www.skole.hr