2015-05-14 11:03:00

Euroguidance seminar o profesionalnom usmjeravanju za psihologe u osnovnim školama

Od 1. do 2. lipnja 2015. održat će se seminar namijenjen stručnim suradnicima psiholozima u osnovnim školama u predstavništvu Europske komisije u Hrvatskoj, na adresi Augusta Cesarca 4 u Zagrebu. Predavači na seminaru će biti: prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović (Institut za društvena istraživanja), prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić, dr. sc. Maja Parmač Kovačić (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), dr. sc. Iva Šverko i dr. sc. Toni Babarović (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar).

Svrha seminara je unaprijediti znanje psihologa u osnovnim školama potrebno za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje učenika te pružanje podrške učiteljima i roditeljima u razvoju vještina i radnih navika osnovnoškolaca s ciljem razvoja radnih vrijednosti, vještina planiranja karijere i cjeloživotne zapošljivosti. U okviru seminara demonstrirat će se i primijeniti metode i tehnike psihologijske dijagnostike i savjetovanja u području profesionalnog usmjeravanja. Seminar će biti usmjeren na procjenu individualnih sposobnosti, potreba, interesa, interpersonalnih vještina i znanja o različitim mogućnostima razvitka karijere. Iskustveno učenje bit će prilagođeno različitim dobnim skupinama i nastavnim okruženjima. Neki od ciljeva seminara su:

određivanje individualnih i situacijskih odrednica odabira daljnjeg obrazovanja učenika nakon završene osnovne škole unaprjeđivanje uloge školskih psihologa u profesionalnom usmjeravanju učenika osnovnih škola analiza tradicionalnih metoda i instrumenata u području profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja upoznavanje s novim metodama i instrumentima u području profesionalnog usmjeravanja razumijevanje razvoja karijere u kontekstu cjeloživotnog učenja

Organizator je Euroguidance centar Hrvatska koji je dio Euroguidance europske mreže za podršku profesionalnom usmjeravanju. Euroguidance Hrvatska djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije te promiče europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja i mobilnost u svrhu učenja.

Tijekom cjelodnevnih radionica sudionicima će biti osiguran ručak i pauze za kavu, a po završetku seminara bit će im uručena potvrda o sudjelovanju Agencije za odgoj i obrazovanje. Potvrda će biti uručena samo sudionicima koji će prisustvovati u cijelosti (oba dana).

Prijava se vrši isključivo putem aplikacije http://www.ettaedu.eu dostupne na stranicama AZOO-a. Rok za prijavu je 22. svibnja 2015. Broj sudionika ograničen na 35, stoga je uputno prijaviti se čim prije. Potvrde o zaprimanju prijava bit će poslane 26. svibnja 2015.

Kontakt:

Doris Monjac, Euroguidance Hrvatska, Agencija za mobilnost i programe EU
Telefon: 01 / 555 6752
e-pošta: euroguidance@mobilnost.hr 


www.skole.hr