2007-01-24 00:00:00

Prepoznajte znakove nasilja kod svoje djece
Nasilje među djecom može imati oblik prijetnji, tjelesnih ozljeda, odbacivanja, ruganja, zadirkivanja, ogovaranja, uzimanja stvari, uništavanja stvari… Može uključivati neugodne komentare o djetetovoj obitelji ili rodbini.

Nasilje se među djecom najčešće događa u školskim WC-ima, na hodnicima i u ostalim prostorima koja nisu pod kontrolom nastavnika i drugih odraslih osoba. U nekim se slučajevima može događati i u razredu pred drugom djecom koja iz straha, nezainteresiranosti ili nedostatka suosjećanja ne priskoče u pomoć žrtvi.

Mogući znakovi nasilničkog ponašanja kod školaraca su:

Imaju lošiju pažnju i koncentraciju Često ometaju školske aktivnosti Imaju loš uspjeh u školi Često upadaju u tučnjave s drugom djecom Na razočaranja, kritike i zadirkivanje reagiraju iznimnom ljutnjom, krivnjom i osvetom Često gledaju nasilne filmove i igraju nasilne igrice Imaju malo prijatelja te su često neprihvaćeni zbog svojeg ponašanja Sklapaju prijateljstva s drugom djecom koja su poznata po agresivnosti i neposlušnosti Konstantno se suprotstavljaju odraslima Zadirkuju i draže životinje Osjećaju se frustrirano Djeluju kao da ne suosjećaju s drugima

Mogući znakovi nasilničkog ponašanja u adolescenata su:

Ne poštuju autoritete Nedostaje im suosjećanja za osjećaje i prava drugih Probleme rješavaju nasilnim ponašanjem Postižu loš uspjeh i izostaju iz škole bez razloga Isključuju ih iz škole Uzimaju alkohol i droge Sudjeluju u tučnjavama, krađama i uništavanju javnog vlasništva

 


www.skole.hr