2016-06-27 09:21:50

Početak prijava obrazovnih programa u ljetnome roku

U nedjelju, 26. lipnja 2016. godine na službenim internetskim stranicama Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole objavljeno je kako propisanom Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. u ponedjeljak 27. lipnja 2016. godine započinju prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ. 

Prijave će obrazovnih programa započeti u 12 sati, a ogledne će ljestvice poretka biti vidljive od 22 sata. Cijeli je postupak prijava detaljno opisan u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. – Idemo u srednju!“ i upućuju se svi kandidati da dobro prouče sam postupak.

Prijave obrazovnih programa trajat će do 6. srpnja 2016. godine uz iznimku onih obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere, a koji će se moći prijavljivati do 28. lipnja 2016. godine. Konačne ljestvice poretka za sve programe pa i one s ranijim rokom prijave, bit će generirane 11. srpnja 2016. godine.

Svi kandidati koji žele prijaviti obrazovne programe i upisati se u ljetnome roku, moraju ih prijaviti u gore navedenim rokovima i poštovati ostale rokove navedene u publikaciji. Naglašavamo svim kandidatima kako listu prioriteta treba pažljivo pripremiti tako da se na vrh liste postavi obrazovni program koji se najviše želi upisati, a zatim i ostali, željenim redoslijedom. Sukladno će se tome, kandidat optimalno rasporediti na obrazovni program koji mu je najviši na listi prioriteta, a za koji se, prema ostvarenim bodovima nalazi u sklopu upisne kvote. Posebnu je pažnju potrebno obratiti pri prijavljivanju paralelnih umjetničkih programa na način kako je opisano u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017. – Idemo u srednju! - Učenici koji upisuju umjetničke programe“.

 

Vijest je prenesena s internetskih stranica upisi.hr.


www.skole.hr