2016-06-28 15:23:46

Prijava programa obrazovanja koji imaju raniji rok prijave

Danas, 28. lipnja 2016. godine, u 23:59 sati ističe rok za prijavu programa obrazovanja koji imaju raniji rok prijave zbog provođenja dodatnih provjera. Sve programe obrazovanja koji imaju raniji rok prijave učenici mogu vidjeti na kartici Obrazovni programi/Programi s ranijim rokom prijave


 

Mole se svi kandidati da se pridržavaju navedenog roka jer prijave tih programa nakon isteka roka neće biti moguće. Kandidatima kojima nije aktivirana prijava, Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole upućuje obavijest da se što prije jave umjetničkim školama koje ih trebaju aktivirati.  

Također, upućuju se svi kandidati da detaljno pročitaju kako se prijavljuju paralelni umjetnički programi u brošuri koja se nalazi na stranici Upisi.hr - Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2016./2017.- Idemo u srednju!!! - učenici koji upisuju umjetničke programe i odjele za sportaše.

 

Vijest je prenesena s internetskih stranica upisi.hr.


www.skole.hr