2016-10-06 09:30:47

Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Vlada Republike Hrvatske na svojoj je Sjednici održanoj 28. rujna 2016. godine usvojila Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Program je strateški dokument kojim se definira vizija razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja do 2020. godine i načela provedbe koja uključuju osiguranje kvalitete, partnerstvo, inkluzivnost, relevantnost, usmjerenost na ishode učenja. Program je usmjeren na razvijanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koje će biti kvalitetno, učinkovito, privlačno, inovativno i koje će omogućiti stjecanje kompetencija za osobni i profesionalni razvoj, ali i za nastavak obrazovanja i cjeloživotno učenje. 

Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja  predlaže mjere koje su usklađene sa strateškim dokumentima EU i strateškim dokumentima Republike Hrvatske te identificira nekoliko prioriteta za razvoj sustava:
 

poboljšanje relevantnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u odnosu na tržište rada poboljšanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja promicanje izvrsnosti, privlačnosti i uključivosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja internacionalizacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja poticanje međunarodne mobilnosti učenika i nastavnika

Ti prioriteti uključuju ciljeve i mjere čijom se provedbom planiraju izraditi novi strukovni kurikulumi, promovirati i unaprijediti modeli učenja na radnom mjestu, razvijati sustav osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, unaprijediti sustav stručnog usavršavanja nastavnika te povećati mobilnost i zapošljavanje učenika u strukovnom obrazovanju.
Program se temelji na analizi stanja u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, s naglaskom na postojeći strateški i zakonodavni okvir. Mjere koje Program predviđa uključuju:
 

izradu, donošenje i provedbu Nacionalnog kurikuluma  za strukovno obrazovanje, sektorskih kurikuluma i/ili kurikuluma za stjecanje strukovnih kvalifikacija racionalizaciju postojeće mreže strukovnih škola i programa te uspostavljanje regionalnih centara kompetentnosti uspostavu jedinstvenog sustava osiguranja kvalitete i osuvremenjivanje postojećeg modela samovrednovanja i povezivanja sa sustavom vanjskog vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova korištenje mehanizama za praćenje kvalitete i učinkovitosti sustava te za poboljšanja sustava koja se temelje na mjerljivim pokazateljima jačanje kapaciteta ustanova za strukovno obrazovanje za provedbu jedinstvenog sustava osiguranja kvalitete jačanje kapaciteta nastavnika strukovnih predmeta i mentora kod poslodavaca promociju vještina učenika i strukovnog obrazovanja unapređenje sustava profesionalnog usmjeravanja učenika     razvoj i jačanje mogućnosti za mobilnosti učenika i nastavnika potporu međunarodnoj dimenziji i internacionalizaciji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Donošenje Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja označilo je početak postupka skidanja suspenzije sa sredstava iz europskih fondova i mogućnost korištenja 85 milijuna eura iz Europskih socijalnih fondova za daljnji razvoj sustava. Odlukom o donošenju Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja omogućen je nastavak modernizacije i reforme sustava koji je započeo 2006. godine.

Cjeloviti tekst Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja dostupan je na poveznici.

 

Vijest je prenesena s internetskih stranica Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.


www.skole.hr