2007-02-06 00:00:00

11. veljače - Svjetski dan bolesnika
Petnaesti Svjetski dan bolesnika, kojeg je utemeljio Ivan Pavao II., ove godine će se obilježiti 11. veljače u Seoulu u Južnoj Koreji. Tom će se prilikom održati veliki broj sastanaka, konferencija, pastoralnih susreta i liturgijskih slavlja s predstavnicima Crkve u Koreji, zdravstvenih djelatnika, bolesnika i njihovih obitelji.
Svjetski dan bolesnika posvećen je onima koji trpe, a ove godine će posebna pažnja bit usmjerena na one koji boluju od neizlječivih bolesti. Unatoč izuzetnom napretku znanosti i medicine još uvijek postoje bolesti koje su neizlječive zbog čega će i dalje biti potrebne bolnice, hospiciji i domovi. Hospiciji su ustanove u kojima borave teško bolesne osobe do smrti, a koje žele stručnu medicinsku brigu i dostojanstven životni kraj bez obzira na životnu dob.

Dakle ove godine naglasak je na palijativnoj medicini točnije medicini koja za cilj ima postizanje, u okviru datih okolnosti, najbolje kvalitete života bolesnika na kraju života. Svjetska zdravstvena organizacija palijativnu skrb definira kao aktivnu, totalnu skrb bolesnika čija bolest ne reagira na uzročno liječenje. Ovogodišnji Svjetski dan bolesnika ima za cilj potaknuti da se osvrne na one koji su neizlječivo bolesni. Njih ima na svim kontinentima, a naročito u krajevima u kojima je prisutno siromaštvo i druge teškoće. Mnogi ljudi diljem svijeta još uvijek žive u neprihvatljivim sanitarnim uvjetima i nemaju pristupa potrebnoj zdravstvenoj zaštiti, čak niti onoj najosnovnijoj, što znatno povećava broj ljudi koji se smatraju neizlječivim. Stoga, s obzirom na situaciju, u  okviru obilježavanja Svjetskog dan bolesnika želi se potaknuti na stvaranje uvjeta u kojima će ljudska bića na dostojanstven način moći podnijeti neizlječive bolesti te se suočiti sa smrću. U tom  smislu ističe se potreba za većim brojem centara za palijativnu skrb, koji će nuditi cjelovitu pomoć pružajući bolesnicima humanu pomoć i duhovnu pratnju koja im je potrebna. To je pravo koje pripada svakom ljudskom biću.

Osim što će se raspravljati o neizlječivim bolestima u svijetu obratit će se pozornost na napore svih koji svakodnevno djeluju kako bi zajamčili neizlječivim bolesnicima, kao i onima koji se nalaze u završnoj fazi bolesti, te njihovim obiteljima, prikladnu i ljubavlju ispunjenu pomoć.
 

www.skole.hr