2018-05-29 09:22:48

Izložba, radionice i panel u povodu Svjetskog dana izbjeglica

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina korisnik je projekta ''Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita'' financiranog u okviru Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF).

U sklopu projektnih aktivnosti namijenjenih djeci i mladima u tijeku je provedba senzibilizacijskih radionica i rasprava na temu prihvaćanja djece i mladih državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita, i to u pet gradova koji već sudjeluju u integraciji tih osoba ili u koje je izvjesno da će trajno biti smješteni nositelji međunarodne zaštite. Svrha je radionica doprinijeti promicanju uključivog odgoja i obrazovanja i pripremiti učenike na susret s novim školskim kolegama, a kojima je potrebno olakšati prilagodbu na novu školsku sredinu. U Zagrebu, radionice će se provoditi u Muzeju suvremene umjetnosti od 4. do 6. lipnja 2018. godine, a uključivat će i razgledavanje izložbe radova djece i mladih koji zbog izbjegličko-humanitarne krize privremeno ili trajno borave u Republici Hrvatskoj.   Radovi na temu prošlosti, sadašnjosti i budućnosti nastali su u okviru projekta Colors of a journey (Boje putovanja), koji u Hrvatskoj provodi Udruga Balkon, a bit će izloženi u MSU dječjoj galeriji od 1. do 20. lipnja 2018. godine. Dana, 20. lipnja, s ciljem obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica, bit će održana panel diskusijana temu izazova i dobrih praksi vezanih uz odgojno-obrazovnu integraciju djece i mladih kojima je potrebna međunarodna zaštita.   Projektu ''Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita''svrha je učiniti postojeći integracijski sustav učinkovitijim i prilagodljivijim stvarnim potrebama njegovih korisnika, putem podizanja svijesti stručne i opće javnosti o integracijskim izazovima u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na lokalnim zajednicama za koje je izvjesno da će se prve susresti s nositeljima međunarodne zaštite u svakodnevnom životu. Provedbena faza projekta započela je u rujnu 2017. godine, a trajat će do prosinca 2018. godine.   Vijest je prenesena s mrežnih stranica Culturenet.hr.

www.skole.hr