2019-07-02 13:17:17

Roditelji i škola zajedno za potrebe učenika s TuR - mogućnosti, izazovi, podrška

Ispred Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži - Karlovac, članovi stručnog tima psiholog Jasminka Bencek i socijalni radnik Marija Luketić, prema profesionalnom području rada, sudjelovale su pojedinačno na stručnim edukacijama - mobilnostima u okviru Erasmus + projekta KA 1, "Inkluzija 21. st. traži nova znanja", pod nazivom "Developing effective communication skills" Ljubljana, Slovenija 25.11. - 1.12. 2018., Primera Group i "Social communication in school: Methodologies, instruments and techniques to work with parents and involve them in school and educational contests“, Reggio Emilia, Italija, 25.03. - 29.03. 2019., Progetto Crescere. 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 15.0px; font: 13.0px Helvetica; color: #262626; -webkit-text-stroke: #262626; background-color: #ffffff} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 15.0px; font: 13.0px Helvetica; color: #262626; -webkit-text-stroke: #262626; background-color: #ffffff; min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 13.0px 0.0px; line-height: 15.0px; font: 13.0px Helvetica; color: #262626; -webkit-text-stroke: #262626} span.s1 {font-kerning: none}

Obje edukacije bile su međunarodnog karaktera, na engleskom jeziku, sa sudionicima iz odgoja i obrazovanja zemalja EU, s naglaskom na usavršavanju uspješnih komunikacijskih i socijalnih strategija u timskom radu i suradnji s učenicima, roditeljima, sustručnjacima u obrazovanju, te zdravstvenoj i socijalnoj skrbi za potrebe učenika s teškoćama u razvoju. 

Trajne potrebe timskog savjetodavnog rada s roditeljima djece s teškoćama stručnjacima zahtijevaju složenije komunikacijske kompetencije za razvoj suradnje, napretka u obrazovanju i rehabilitaciji. Cilj je daljnji razvoj vještina kroz upoznavanje i primjenu TA (Transakcijske analize) modela rada s roditeljima, stručnjacima za individualizaciju strategija upravljanja odnosima, suradnjom i potencijalnim većim situacijskim teškoćama. Primjenom ovih strategija i nadogradnjom kompetencija izgrađuju se pozitivni odnosi u školi, komunikacijske vještine, strategije suradnje te se osnažuju učenici, djelatnici i roditelji u složenim okolnostima.

Stručni rad u Centru, suradnja s drugim strukama u obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi zahtijeva socijalne vještine, strategije, timski rad, nadogradnju kompetencija u radu s djecom i roditeljima, interdisciplinarno učenje, jezično usavršavanje i održavanje međunarodne suradnje. Cilj je daljnji razvoj i unaprjeđivanje jezičnih, komunikacijskih i interpersonalnih vještina, savjetovanja, te timskog rada s roditeljima i stručnim djelatnicima u posebnim i inkluzivnim uvjetima obrazovanja.

Kako Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži - Karlovac ulazi u završnu fazu provedbe, za potrebe diseminacije rezultata, stručne suradnice će organizirati daljnje stručno usavršavanje za stručne djelatnike u odgoju i obrazovanju kroz praktične radionice i primjere dobre prakse, a stečena znanja i vještine implementirat će se u školski kurikulum za potrebe učenika i roditelja.

 

Jasminka Bencek, prof. psihologije 

Marija Luketić, mag. soc. rada


www.skole.hr