2008-12-15 00:00:00

Međunarodna suradnja osnovnih i srednjih škola

Pisani zahtjevi osnovnih i srednjih škola kojima se od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa traži novčana potpora predviđena za realizaciju međunarodnih aktivnosti, upućuju se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa na propisanom prijavnom obrascu (obvezno).

U skladu sa svojim strateškim ciljevima objavljenima u Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005.-2010., MZOŠ će podržavati projekte koji osnažuju prekograničnu suradnju škola u regiji, obrazovanje o europskim vrijednostima, međunarodnu prezentaciju nacionalnih i kulturnih dobara, inovativan pristup učenju i podučavanju te imaju pozitivan i održiv utjecaj na lokalnu zajednicu.

Nepotpune i neispravno ispunjene obrasce Povjerenstvo neće razmatrati.

Projekti koji su dio Comenius programa ne mogu se prijaviti na ovaj natječaj, već se prijavljuju ovdje.

Nakon završetka projekta, korisnici novčane potpore dužni su Ministarstvu na propisanom izvještajnom obrascu podnijeti projektno izvješće uključujući i detaljan financijski prikaz utrošenih sredstava.

Ukoliko dođe do odgode ili otkazivanja projektne aktivnosti za koje je predan zahtjev, škola je dužna o tome obavijestiti Ministarstvo.

Povjerenstvo u pravilu zahtjeve razmatra dva puta godišnje.

Pisani zahtjevi koji pristignu do 15. ožujka 2009. razmatrat će se u travnju 2009.

Zahtjeve slati na adresu:
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Uprava za međunarodnu suradnju i europske integracije
Donje Svetice 38
10000 Zagreb

 
DOKUMENTI  
 
Prijavni obrazac za dodjelu sredstava (.doc, 229 KB) 
 
Obrazac za projektno i financijsko izvješće (.doc, 160 KB).

Vijest je preuzeta s internetskih stranica Ministarstva znanosti, obrazovanja i špota.


www.skole.hr