2010-02-01 15:06:00

Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama

(26. siječnja 2010.) Temeljem članka 53. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj 87/08. i 86/09.), članka 26. stavka 2. i članka 30. stavka 3. Zakona o strukovnom obrazovanju ("Narodne novine", broj 30/09.) ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK O NAČINU ORGANIZIRANJA I IZVOĐENJU NASTAVE U STRUKOVNIM ŠKOLAMA

Članak 1.

(1)   Cilj donošenja Pravilnika je uređivanje organizacije i izvedbe nastave u strukovnim školama.

(2)   Ovim Pravilnikom uređuju se:

način organizacije nastave u obrtničkim školama i praktične nastave i vježbi (u daljnjem tekstu: praktični dio kurikuluma) u strukovnim školama, način organizacije nastave posebnog strukovnog dijela kurikuluma u strukovnim školama, sadržaj i obrasci ugovora o provedbi praktičnog dijela kurikuluma kod poslodavca, postupak i način provedbe ispita provjere znanja i vještina stečenih kod poslodavca.

Članak 2.

(1)   Nastava općeobrazovnog i stručno-teorijskog dijela kurikuluma ostvaruje se u ustanovi za strukovno obrazovanje (u daljnjem tekstu: ustanova), a organizira se u razrednim odjelima i obrazovnim skupinama sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

(2)   U jednom razrednom odjelu mogu se ostvarivati zajednički sadržaji u pravilu najviše tri strukovna kurikuluma istog obrazovnog sektora koji traju od jedne do tri i pol godine

(3)   U obrazovnoj skupini ostvaruju se strukovni sadržaji specifični za pojedini strukovni kurikulum.

(4)   Teorijska nastava i vježbe iz strukovnih predmeta izvode se u ustanovi uz što veću povezanost s praktičnim dijelom kurikuluma s ciljem što boljeg usvajanja strukovnih kompetencija.

(5)   Teorijska nastava i vježbe iz strukovnih predmeta mogu se izvoditi kombinirano s praktičnim djelom kurikuluma i u prostorima ustanove koji su predviđeni za izvođenje praktičnog dijela kurikuluma

(6)   Nastava praktičnog dijela kurikuluma ostvaruje se u ustanovi i/ili kod poslodavca, u drugoj ustanovi, a u obrazovnim skupinama ili pojedinačno.

Članak 3.

(1)   Zajednički općeobrazovni i posebni strukovni dio kurikuluma koji se ostvaruju u ustanovi sadržajno i organizacijski se povezuju, što se utvrđuje izvedbenim nastavnim planom i programom.

(2)   U izvedbenom nastavnom programu stručno-teorijskog dijela kurikuluma potrebno je definirati nastavne sadržaje koji prethode izvođenju praktičnog dijela kurikuluma, potrebne za njegovo uspješno savladavanje.

Vijest je preuzeta s internetskih stranica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.


www.skole.hr