2012-01-02 11:23:49

Izvještaj o učenju i inovacijama korištenjem ICT-a

Europska komisija je u lipnju 2011. godine objavila izvještaj o učenju i inovacijama u školama korištenjem informacijsko-komunikacijske tehnologije. Izvještaj donosi analizu razvoja upotrebe ICT-a u obrazovanju i prikaz promjena koje je njena upotreba uzrokovala kroz promjene u nacionalnim politikama i praksi vezanoj uz nastavne metode, sadržaje i procese evaluacije.

Izvještaj propituje transverzalne i ključne kompetencije koje zahtijeva određeno radno mjesto te ulogu ICT-a u procesima njihova razvoja. Pojam kompetencija ili sposobnosti sve se češće koristi u obrazovanju, a sve veći broj nastavnih planova i programa definiraju obrazovne ciljeve.

Gotovo sve zemlje EU-a uključuju koncept ključnih kompetencija u dokumente na kojima se zasniva obrazovna politika njihove države. Preporuke Europskog parlamenta i Vijeća iz 2006. godine vezane uz ključne kompetencije za cjeloživotno učenje pružaju referentni okvir koji uključuje kompetencije koje „svi pojedinci trebaju za osobno ispunjenje i razvoj, aktivno građanstvo, socijalno uključivanje i zapošljavanje.

Osim toga izvještaj daje osvrt na strategije zemalja pri obučavanju i pružanju podrške nastavnicima za korištenje ICT-a.


www.skole.hr