2013-02-12 15:20:05

Poziv na sudjelovanje u videokonferenciji Megaconference Jr.

CARNet će i ove godine pomoći svim zainteresiranim učenicima i studentima koji žele učestvovati u najvećoj godišnjoj videokonferenciji Megaconference Jr. Riječ je o videokonferenciji koja se uspješno održava već deset godina, a hrvatske škole i fakulteti, uz pomoć CARNeta, sudjeluju od samog početka. Sudjelovanje je besplatno, a cilj je potaknuti mogućnost komunikacije, suradnje i učenja u realnom vremenu putem korištenja videokonferencija. Ove će se godine Megaconference Jr. održati 2. svibnja.

U Megaconference Jr. videokonferenciji mogu sudjelovati učenici i studenti stari između pet i 23 godine, iz cijeloga svijeta, a uključiti se mogu koristeći H.323 videokonferencijski sustav (hardverski ili softverski).

Kako sudjelovati?

U videokonferenciji Megaconference moguće je sudjelovati kao:

VJ tim - škola se može prijaviti kao VJ tim koji pomaže u moderiranju i vođenju samog događaja, na način da škole predstavljaju i vode sudionike. Škole se mogu prijaviti za vođenje određenog dijela programa u trajanju obično oko sat vremena. Svoj VJ tim mogu prijaviti putem adrese info@megaconferencejr.org. prezenter - škole mogu prijaviti prijedlog za prezentaciju kao dio rasporeda dana, s time da prezentacije mogu biti na bilo koju temu i za bilo koji razred, a poželjne su one koje sadrže dodatne lokacije i sudionike te koje potiču interaktivnost između više škola i sudionika. Prije slanja prezentacije potrebno se registrirati te potom ispuniti obrazac za prijavu prezentacije. sudionik ili gledatelj - škole se mogu registrirati i kao interaktivni H.323 sudionik ili lokacija za dogadjanje, za što je potrebno ispuniti prijavnicu dostupnu pod naslovom Registracija. pratitelji putem web streama - ukoliko odaberu ovu opciju, škole se ne moraju registrirati za praćenje prijenosa uživo već jednostavno mogu pratiti događanje putem web preglednika.

Zainteresirani prezenteri i sudionici (škole, fakulteti) moraju se javiti mailom na adresu megavideo@carnet.hr te prijaviti na stranicama http://megaconferencejr.org/. Nakon uspješne prijave, CARNet će organizirati probna spajanja na CARNet MCU.

Sudionici koji žele predstaviti svoju prezentaciju (prezenteri) moraju svoj prijedlog poslati do 1. ožujka 2013., dok će obavijest o prihvaćanju prijedloga dobiti 8. ožujka 2013. Sudionici koji nemaju prezentaciju već žele sudjelovati kao gledatelji, moraju se registrirati do 22. ožujka 2013. Sama videokonferencija Megaconference Jr. održat će se 2. svibnja 2013. godine.

Više informacija o samoj videokonferenciji i detalje vezane uz sudjelovanje potražite na stranici http://megaconferencejr.org/.


www.skole.hr