2008-01-24 00:00:00

Nove učeničke prezentacije
Učenici sedmih razreda osnove škole Stoja iz Pule na satovima informatike izrađivali su prezentacije na teme iz drugih školskih predmeta.
Donosimo njihove radove:
Bakterije (.pps) - autor Matej Mišković, 7a
Kemija (.pps) - autorica Dorotea Ćosić, 7b Kemija (.pps) - autor Vedran Jurić Ptice (.pps) - autor Marko Camlić, 7a Raznolikost gmazova (.pps) - autorica Laura Mrkonja, 7a Razvoj života (.pps) - autorica Natali Benko, 7a Razvoj života na Zemlji (.pps) - autorica Irena Jurišić, 7a

www.skole.hr