2008-02-14 00:00:00

Računala i znanost
Ovih je dana u Edinburghu predstavleno jedno od najvećih i najsnažnijih računala u Velikoj Britaniji.
Nazvano Hector (High End Computing Terascale Resources), ovo super-računalo može obraditi 63 bilijuna kalkulacija u sekundi i četiri je puta brže od svojega prethodnika. Posjeduje snagu od približno 12.000 stolnih računala, a nastao je u projektu vrijednom više 100 milijuna funti.


Prema riječima glasnogovornika Sveučilišta u Edinburghu, rečunalo Hector bi znanstvenicima iz Velike Britanije trebalo omogućiti obavljanje sve složenijih računalnih simulacija u cijelom nizu znanstvenih disciplina.

To uključuje rad na predviđanju utjecaja klimatskih promjena, kretanja morskih struja, predviđanje širenja epidemija, kreiranje novih materijala te razvijanje novih lijekova za spašavanje života.


www.skole.hr