2010-07-26 00:00:00

Naše zdravlje
PPT prezentacija prikazuje integrirani dan s temom Naše zdravlje. Ovakvim načinom rada učenici su samostalno, istraživačkim radom usvojili zadane ključne pojmove te bili vrlo angažirani i oduševljeni istim. To se vidi i na fotografijama koje ilustriraju etape rada. Vezano uz fotografije, škola daje CARNetu pravo da objavi materijal
i fotografije, te da se eventualna pitanja vezana uz fotografije trebaju postaviti školi.

www.skole.hr