2012-02-18 00:00:00

Vježba za tambure 2242 Etida
Obrada vježbe 242 za 2. razred tambure u glazbenim školama prema knjizi "Škola za tambure 1" Ž. Bradića i S. Leopolda. Prilagođena za vježbanje u tri tempa.

www.skole.hr