2009-04-13 00:00:00

Courseware Povijest fizike
Courseware  je sadržajno, strukturno i grafički dizajniran kao edukacijski sadržaj namijenjen svim zainteresiranim učenicima i nastavnicima fizike. Prati razvoj fizike kroz vremenska razdoblja te kroz područja fizike. Vremenski je slijed organiziran u šest razdoblja: antika, srednji vijek, renesansu, novi vijek, 19., te 20. i  21. stoljeće. Područja fizike uključuju filozofiju prirode, mehaniku, astronomiju, optiku, toplinu, elektricitet, magnetizam i strukturu tvari, a od 19. stoljeća i područja suvremene fizike.
Uporabu coursewarea dinamiziraju slike i citati uključeni u tekst, vremenska os s najvažnijim povijesnim događajima, pojmovnik, upute, mapa mrežnih stranica, literatura i linkovi te studentske prezentacije s kolegija Povijest fizike. Na kraju svakog povijesnog razdoblja nalazi se kviz za provjeru znanja i nekoliko elemenata komunikacije s korisnikom. Posebno se vodilo računa o izradi elemenata za navigaciju kako bi se korisnicima olakšalo kretanje kroz sadržaj.
 
Ovaj je edukacijski sadržaj rezultat zajedničkoga rada četvero studenata Sveučilišta u Rijeci i njihovih dviju profesorica.
Studenti četvrte godine Fizike i informatike na Filozofskom fakultetu u Rijeci Petar Jelača, Ana Lipošćak, Ana Maračić i Doris Šegota u akademskoj su godini 2007./2008. u sklopu informatičke grupe kolegija upisali kolegij Primjena hipermedije u obrazovanju koji vodi dr. sc. Nataša Hoić-Božić, doc. s Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Ciljevi su toga kolegija upoznavanje studenata s pojmom i trendovima razvoja hipermedije u obrazovanju, njihovo osposobljavanje za korištenje i konfiguriranje hipermedijskih aplikacija te edukacija o izradi jedne takve internetske aplikacije za samostalno učenje tzv. coursewarea.
Grupa studenata je odlučila u sklopu svojih studentskih obveza zajednički izraditi veći edukacijski sadržaj, a za temu je toga rada odabran materijal iz povijesti fizike. U odabir sadržaja i materijala iz povijesti fizike uključila se dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, doc. kao nositelj kolegija Povijest fizike na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci.

www.skole.hr