2013-04-18 00:00:00

Prirodne cjeline Hrvatske / Landschaftszonen Kroatiens
Prezentacija s fotografijama o tri prirodne cjeline Hrvatske: Panonskoj nizini, Dinaridima i Jadranskom moru. Fotografijama su predstavljene i neke tradicionalne regije (Slavonija, Lika, Dalmacija i druge).

www.skole.hr