2005-10-13 00:00:00

Izrael - Sveta zemlja
Microsoft Powerpoint prezentacija o državi Izrael s naglaskom na židovska, kršćanska i muslimanska sveta mjesta. spomenuti su i kibuci, navodnjavanje i politički sukob Židova i Arapa.
Dopuna redovnom programu geografije - korelacija s vjeronaukom.

www.skole.hr