2013-11-07 00:00:00

Ugrožene životinje svijeta
Učenici istražuju ugrožene životinje svijeta, prateći tečaj u Samsung Schoolu. Koristeći web alate smore i wordle izrađuju letak i završni plakat.

www.skole.hr