2008-01-16 00:00:00

Socijalizam i tranzicija u Europi
Budući da nije zasebno obrađeno, a potrebno je to imati na jednom mjestu, ukratko je navedeno što je socijalizam (komunizam) i koje su europske države bile socijalističke te koje su se države raspale nakon ukidanja socijalizma i koje su nove nastale.

www.skole.hr