2014-08-06 10:21:01

Stručni skup povodom 10. obljetnice Hrvatskog arhiva weba

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu organizira Stručni skup povodom 10. obljetnice Hrvatskog arhiva weba. Skup će se održati u Zagrebu, 26. rujna 2014. godine.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu prepoznala je kao dijelom svoje temeljne djelatnosti  prikupljanje i čuvanje sadržaja s interneta koji predstavljaju dio hrvatske nacionalne baštine i upotpunjuju nacionalnu zbirku sadržajima vrijednim u znanstvenom i kulturološkom smislu.

Sustav za prikupljanje i čuvanja sadržaja s interneta Hrvatski arhiv weba (HAW) započeo je s radom 2004. u suradnji sa Sveučilišnim računalnim centrom (Srce). Arhivirani sadržaji javno su dostupni i mogu se pretraživati preko web stranice Arhiva na http://haw.nsk.hr/.

Povodom obilježavanja 10 godina arhiviranja weba u Hrvatskoj, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu organizira ovaj Stručni skup. Na Skupu će se prikazati praksa arhiviranja weba u Hrvatskoj, načini prikupljanja, obrade i čuvanja web građe u Hrvatskoj i svijetu. Predavači na Skupu ugledni su stručnjaci i profesori koji se bave digitalnom građom

Organizacijom Skupa želi se promovirati nacionalna i kulturna baština, povećati korištenje arhivirane znanstvene i kulturne baštine u svrhu znanstvenih i društvenih istraživanja te osvijestiti javnost o važnosti arhiviranja weba.
 
Teme skupa:

Hrvatski arhiv weba - pravni, tehnički/tehnološki, društveni i  kulturološki aspekt Web kao izvor za znanstvena istraživanja Budući razvoj weba i mogućnosti arhiviranja

 
Način izvođenja programa: pozvana izlaganja i prijavljena izlaganja na posteru.

Preliminarni program
Prijava sudjelovanja i posterskog izlaganja


www.skole.hr