2014-08-29 11:15:16

Natječaj za naj fotografiju snimljenu u Ogulinu - Ivanina kuća bajki

Od 8. rujna 2014. otvoren je natječaj za naj fotografiju snimljenu u Ogulinu, koji organizira Centar za posjetitelje „Ivanina kuća bajki“. Natječaj je otvoren od 8. rujna 2014. godine do 16. lipnja 2015. godine do 24 sata po lokalnom vremenu.

Na natječaj se mogu prijaviti grupe koje broje najmanje 10 članova.

Dostavlja se jedna fotografija i to:

ispred Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke. Na fotografiji se jasno mora vidjeti broj članova grupe i prepoznatljiv motiv Ivanine kuće bajke ili pored/ispred interaktivno-interpretativnih instalacija (foto point). Na fotografiji se jasno mora vidjeti broj članova grupe i foto point.

Autor fotografije mora biti naveden, te se podrazumijeva da ustupa autorsko pravo korištenja fotografija za sve javne objave Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke.

Svaka grupa se može prijaviti samo jednom.

Prijava na natječaj se vrši na e-mail: info@ivaninakucabajke.hr.

Prilozi uz prijavu su sljedeći:

podaci o grupi (npr. ime škole/vrtića i adresa te razred; ime grupe (po želji) i sl.) vođa grupe: ime i prezime, broj telefona/mobitela, e-mail adresa, adresa stanovanja vođa grupe u e-mailu mora navesti sljedeću rečenicu: Pod materijalnom i krivičnom odgovornosti izjavljujem da svi članove grupe pristaju na javnu objavu fotografije  (ovo se osobito odnosi na fotografije sa djecom). Način odabira naj fotografije

Sve fotografije će se objaviti na Facebook stranici Ivanine kuće bajke nakon završetka natječaja i to 25. lipnja 2015. godine.

Nakon objave na navedenoj stranici Ivanine kuće bajke, bodovi se skupljaju na principu 1 lajk = 1 bod, 1 share = 2 boda. Pobjednička fotografija je ona s najvećim brojem bodova.

Glasanje traje od trenutka objave do 31. kolovoza 2015. godine (do 24 sata po lokalnom vremenu). Prikupljeni glasovi po isteku navedenog datuma se neće uvažiti.

 

Opće uvjete natječaja i popis nagrada pogledajte u dokumentu dostupnom u prilogu.


www.skole.hr