2014-09-26 14:58:47

Upotrijebite multimediju u nastavi i prijavite se na Medea Awards natječaj

Nastavnici, upotrebljavate li multimediju u nastavi? Ako da, onda je ovaj natječaj upravo za vas. Riječ je o Medea Awards natječaju namijenjenom nastavnicima koji trebaju poslati svoje najbolje materijale i primjere upotrebe medija (audio, video, grafike, animacije) u školama. 

Posljednjih godina sve se više ulaže u povećanje upotrebe medija u školama, od osnovne škole do obrazovanja odraslih, te je važnost istih sve više prepoznatjiva prepoznata u sve većoj mjeri. Cilj Medea Awards je prepoznati najbolje primjere i nagraditi nastavnike koji koriste medije na inovativan način, na taj način potičući razvoj daljnjih inicijativa.

Od natjecatelja se očekuje prvenstveno pedagoška kvaliteta dostavljenih materijala, način i mjera upotrebe medija, estetska atraktivnost materijala, iskoristivost i tehnološka kvaliteta (preciznije – da li su materijali kompatibilni sa raznim uređajima). Jezik materijala za natječaj nije definiran. Svaka osoba može prijaviti do 8 uradaka.

Rok za prijavu je 30. rujna 2014. godine do kraja dana (23:59h), i prijave se šalju putem linka na http://medea-awards.com/how-to-participate. Potrebno je izvršiti registraciju, i nakon registracije otvorit će se online obrazac koji je potrebno ispuniti. Nagrade se dodjeljuju u 4 kategorije:

Medea nagrada za edukacijske medije generirane od strane korisnika 2014 (The MEDEA Award for User-Generated Educational Media 2014) Medea nagrada za edukacijske medije u profesionalnoj produkciji 2014 (The MEDEA Award for Professionally Produced Educational Media 2014) Posebna nagrada za Europsku kolaboraciju u kreaciji edukacijskih medija 2014 (The Special Prize for European Collaboration in the creation of Educational Media 2014) Posebna nagrada (The Special MEDEA Jury 2014 Prize)

Svi finalisti će biti obavješteni početkom 11. mjeseca i biti pozvani na Media & Learning Conference 2014 u Bruxelles. Nadamo se da će te se prijaviti u što većem broju!

U nastavku pogledajte promotivni video.


www.skole.hr