2014-10-02 15:20:30

Vidiš li me? Dikhes lji man? Da li m vez?

Škole i romske organizacije pokreću zajedničku kampanju za poboljšanje položaja romske djece u području odgoja i obrazovanja. U Tuheljskim Toplicama su se tako od 26. do 28. rujna 2014. okupili učitelji, romski pomagači i stručni suradnici, te članovi romskih zajednica kako bi istraživali načine javnog zagovaranja prava romske djece na kvalitetan odgoj i obrazovanje.

Svi sudionici, koji dolaze iz različitih krajeva Hrvatske (Međimurja, Slavonije, Istre, Zagreba i Rijeke) članovi su Mreže podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska, koja je do sada okupila preko 100 individualnih i institucionalnih članova.

Romska djeca nalaze se u nepovoljnijem položaju za uspješno školovanje i uključivanje u društvo. Prema Izvješću organizacija civilnog društva o provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma u 2012. i 2013., broj romskih učenika osnovnih škola u posljednjih 8 godina povećao se za više od 5 puta, no  i dalje napuštaju obrazovanje u dobi od 15 godina.

Članovi Mreže REYN-Hrvatska, u sljedećih nekoliko mjeseci, pokreću zajedničke  zagovaračke kampanje i akcije usmjerene na teme poput socijalne isključenosti, primjerenog poučavanja djece kojoj je hrvatski drugi jezik, te povećavanje obrazovnih rezultata. Mreža REYN tako  povezuje one koji direktno brinu o romskoj djeci – učitelje, stručne suradnike, romske asistente i članove romske zajednice – kako bi se osnažili kroz međusobno učenje i podršku.

"Ovo događanje me osnažilo, jer sam naučila nove tehnike koje će mi pomoći u zagovaranju prava djece. Pokrenut ćemo akciju na razini škole i područja s kojega dolaze naša djeca, koja će se usredotočiti na važnost zadržavanja djece unutar sustava odgoja i obrazovanja. Dok su djeca unutar toga sustava, ona su barem djelomice zaštićena. Onaj trenutak kada „ispadnu“ iz sustava, ona su posve nezaštićena, posebice djevojčice.", istaknula je Dubravka Novosel-Guszak iz Osnovne škole Dr. Vinka Žganca iz Zagreba.

Mreža podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska osnovana je u veljači 2014. i okuplja institucionalne i individualne članove koji rade s romskom djecom, obiteljima i zajednicama s područja čitave Hrvatske. Aktivnosti Mreže koordinira nevladina ustanova  Pučko otvoreno učilište 'Korak po korak'. Rad Mreže financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Svi koji rade direktno s romskom djecom, obiteljima ili zajednicom su pozvani da postanu punim članom Mreže. Oni koji žele podržati aktivnosti poboljšanja položaja romske djece u odgoju i obrazovanju mogu postati prijateljem Mreže REYN-Hrvatska. Za detaljnije informacije i mogućnosti učlanjivanja treba se javiti na adresu reyn@korakpokorak.hr ili posjetiti web stranicu http://www.reyn-hrvatska.hr.

Info i kontakt

Asja Korbar
Koordinatorica REYN-Hrvatska
POU Korak po korak
Tel +385 (0)1 4854 935


www.skole.hr