2014-12-19 14:05:25

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o dopuni Zakona o agencijama AZOO i ASOO

Sukladno članku 11. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Zakona o dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje objavljuje:

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o dopuni Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

www.skole.hr