2008-04-02 00:00:00

Otvoreni dan Instituta za fiziku
Otvoreni dan  Instituta za fiziku organizirat će se 11. travnja 2008. godine. Posjetitelji će uz stručno vodstvo moći posjetiti laboratorij za statička magnetska mjerenja, grupu za dielektričnu spektroskopiju i magnetotransport, laboratorij za lasersku spektroskopiju hladne plazme te kriogeno postrojenje.
Održat će se popularna predavanja i zanimljivi pokusi. Na programu su predavanja "Nove energije" dr.sc. Ivice Avianija, "Kvantni kokteli" dr. sc. Ticijane Ban, "Fizika u kuhinji" dr. sc. Petra Pervana, "Statistička fizika ljudskog ponašanja" Jurja Szavitsa Nossana, "Stereo vid i 3D slika" dr. sc. Antonia Šibera te Putujući pokusi " Fizika ekspres". Omogućen je i razgovor posjetitelja sa znanstvenicima. Više o svakom predavanju saznajte na adresi http://www.ifs.hr/tjedan-2008/Predavanja.html.

Za vrijeme otvorenog dana Institut za fiziku nudi mogućnost organiziranog posjeta učenika osnovnih i srednjih škola te studentskih grupa. Na popularan način znanstvenici Instituta za fiziku prikazuju svoja istraživanja i upoznaju učenike i studente sa svojim laboratorijima. Posjetu je potrebno najaviti, a kontakt podaci Instituta su:
Institut za fiziku
Bijenička 46
10000 Zagreb
Tel.: 01 469 8888
Fax: 01 469 8889
e-mail: otvoreni-dani@ifs.hr

www.skole.hr