2015-01-30 12:20:30

CARNet sudjeluje u Ekspertnoj radnoj skupini za provođenje Cjelovite kurikularne reforme

U ponedjeljak, 2. veljače 2015. godine, s radom započinje sedmeročlana Ekspertna radna skupina za provođenje Cjelovite kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje. Voditelj skupine je dr. sc. Boris Jokić, znanstvenik s Instituta za društvena istraživanja.

Članovi radne skupine su Suzana Hitrec, ravnateljica Upravne škole u Zagrebu i predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, Branislava Baranović, ravnateljica Instituta za društvena istraživanja i Zrinka Ristić Dedić, znanstvena suradnica Instituta, Branka Vuk, pomoćnica ravnatelja CARNeta, Tomislav Reškovac, profesor filozofije u Privatnoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu i dr. sc. Ružica Vuk, docentica na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Predsjednika i članove Ekspertne radne skupine na konferenciji za novinare održanoj u četvrtak, 29. siječnja, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta predstavio je ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornar. Ministar je naglasio kako će za potporu Ekspertnoj radnoj skupini biti osnovana i posebna jedinica za stručnu i administrativnu potporu kurikularnoj reformi.

Činit će je 60 djelatnika MZOS-a, Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Cijeli posao uključuje rad na kurikularnim dokumentima, uspostavljanju sustava vrednovanja, ocjenjivanju i izvještavanju, zatim osposobljavanju učitelja i drugih djelatnika odgojno-obrazovnih ustanova i, konačno, izradi novih priručnika, udžbenika, pomoćnih nastavnih sredstava i digitalnih sadržaja. Na svemu tome radit će posebne stručne radne skupine sastavljene mahom od praktičara.

Prema riječima voditelja Ekspertne radne skupine dr. sc. Borisa Jokića očekuje se da će u rad na kurikularnoj reformi biti uključeno oko 300 stručnjaka iz škola, vrtića, s visokih učilišta, instituta, agencija, privatnoga sektora i državne uprave. Također se očekuje i snažna potpora akademske zajednice, prije svega Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te samih učenika i roditelja. Sve njih dr. Jokić pozvao je da se sa svojim prijedlozima aktivno uključe u rad na reformi.

Krajnji cilj svih promjena je prelazak na devetogodišnju osnovnu školu, kako je to zacrtano i Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije. Jokić je procijenio kako će se s eksperimentalnom primjenom kurikuluma krenuti školske godine 2016./2017., a 2017./2018. novi bi kurikulumi trebali ući u punu primjenu.

Na predmetnim kurikulumima trebalo bi se početi raditi u jesen ove godine. Prvi bi prijedlozi novih predmetnih kurikuluma trebali biti gotovi do kraja 2015. godine, a velika je novost to što će svi uključeni u rad na reformi biti izdvojeni sa svojih radnih mjesta.

Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, zajedno s partnerima Agencijom za odgoj i obrazovanje i Pučkim otvorenim učilištem Algebra, temom osuvremenjivanja kurikuluma bavila se i u protekle dvije godine kroz projekt „Razvoj elemenata kvalifikacija, programa i kurikula u dijelu računalne kompetencije u osnovnoškolskom obrazovanju“, provedenog u okviru natječaja dodjele bespovratnih sredstava "Daljnji razvoj i provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira" IPA IV, komponenta Razvoj ljudskih potencijala. Glavni mu je cilj bio osuvremeniti osnovnoškolski kurikulum s jasno postavljenim ishodima učenja u međupredmetnoj temi informacijske i komunikacijske tehnologije u 8 predmeta (matematika, hrvatski jezik, fizika, povijest, geografija, kemija, biologija i strani jezik) u četiri osnovnoškolska razreda (5.-8.).

Suvremeni kurikulum iznimno je važan i za postizanje digitalne zrelosti škola, što je cilj CARNetovog projekta e-Škole. Uvođenje IKT-a u procese učenja i poučavanja potaknuti će razvoj osobnih digitalnih kompetencija svih onih koji u njima sudjeluju. Opremanjem škola i nastavnika informatičkom opremom potrebnom u procesima učenja i poučavanja, kao i razvojem infrastrukture nepohodne za dopremu sadržaja do njihovih korisnika stvorit će se preduvjeti provođenja digitalizacije i razvoj obrazovnih sadržaja usklađenih s Nacionalnim obrazovnim kurikulumom.


www.skole.hr