2015-02-02 10:31:58

Kulturno-edukativni projekt Ruksak (pun) kulture

Projekt Ruksak (pun) kulture jedinstveni je kulturno-edukativni program na državnoj razini koji su zajedno pokrenuli Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao dopunski program potpore kurikulumu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama.

Program Ruksak (pun) kulture omogućava dostupnost, približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima, razvijanje njihove estetske kulture, općenito senzibilizira djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture. Namjera programa je da umjetnost i kultura budu jednako dostupne svoj djeci na području Republike Hrvatske.

U studenome 2014. godine Ministarstvo kulture potpisalo je s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta Sporazum o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi za razdoblje 2015. - 2020. godine. Ovom Sporazumu prethodilo je provođenje pilot-programa školske godine 2013./2014. Nakon potpisivanja Sporazuma, Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za predlaganje umjetničko - edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi za 2015. godinu na koji umjetničke organizacije, udruge, ustanove u kulturi, samostalni umjetnici i sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske prijavljuju programe i radionice vezane uz umjetnost i kulturu koji pokrivaju područje izvedbenih umjetnosti, likovnu umjetnost, filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu. Raspored i pregled izvedenih programa redovno se može pratiti putem internetskih stranica Ministarstva kulture.

Program Ruksak (pun) kulture dopuna je kurikulumu u vrtićima te osnovnim i srednjim školama, a predloženi programi i radionice trebaju biti komplementarni, ali ne i identični, redovitim planovima i programima koji se provode u vrtićima i školama te moraju udovoljavati uvjetima izvođenja u prostorima vrtića i škola, biti tehnički i sadržajno primjereni za provođenje, prilagođeni dobi korisnika te biti primjenjivi u daljnjem radu djece i mladih te odgajatelja, učitelja i nastavnika. Programe provode stručnjaci književnici, likovni i kazališni, glazbeni i plesni umjetnici. Po zaključenju javnoga poziva, pristigle ponude razmotrit će Stručno povjerenstvo, a po odabiru programa odredit će se vrtići i škole u kojima će se programi izvoditi, kao i broj izvedbi pojedinih programa.

U školskoj godini 2014./2015. u program Ruksak (pun) kulture izabrano je 47 umjetničkih programa koji se održavaju u 40 dječjih vrtića i 60 osnovnih škola. Programi u srednjim školama izvodit će se intenzivnije u drugom polugodištu školske godine 2014./2015. Ministarstvo kulture je za izvođenje programa Ruksaka (punog) kulture izdvojilo milijun kuna, a predviđa se da će program obuhvatiti oko 3000 djece i mladih.

U razdoblju od travnja do lipnja 2014. godine, program Ministarstva kulture Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrtiću i školi uspješno je obišao deset županija, prešao 6090 km, održao programe na 20 lokacija (7 područnih škola, 7 osnovnih škola i 6 dječjih vrtića) u koje je bilo uključeno 1122 djece. U izvedbi programa i/ili radionica sudjelovalo je više od pedeset umjetnika/izvođača, od toga 11 glazbenika, 8 plesača, 7 glumaca, 4 likovna umjetnika, 5 povjesničara umjetnosti i 5 studenata umjetničkih akademija.

Nastavljajući u novoj školskoj godini novi ciklus provođenja programa, Ruksak (pun) kulture gostovao je s raznovrsnim umjetničkim i edukativnim programima u 13 županija, u kojima je, u 28 prometno slabije povezanih mjesta, doveo 20 različitih umjetničkih i radioničkih programa u 4 dječja vrtića te 38 osnovnih i područnih škola. Do konca 2014. godine, od 21. studenoga do 22. prosinca, Ruksak (pun) kulture u 12 hrvatskih županija doveo je još 14 programa, od radionica preko lutkarskih, plesnih i dramskih predstava, sve do koncerata pa čak i jedne opere. Programe su vidjeli polaznici 8 dječjih vrtića, učenici 11 područnih i osnovnih škola, dvije srednje škole te štićenici Centra za odgoj i rehabilitaciju u Križevcima.


www.skole.hr