2015-02-27 14:01:00

Poziv za prijavu izlaganja na Petome festivalu hrvatskih digitalizacijskih projekata

Peti festival hrvatskih digitalizacijskih projekata održat će se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, 20. i 21. travnja 2015. Peti festival hrvatskih digitalizacijskih projekata posvećen je temama korištenja digitalne kulturne i znanstvene baštine, autorskomu pravu u digitalnome okruženju te digitalnoj humanistici.

Na Festivalu će i ove godine pozvana izlaganja održati stručnjaci koji se bave područjem izrade, obrade ili korištenja digitalnoga sadržaja te predstaviti nove metode i pristupe u razvoju sustava i usluga digitalne knjižnice. Uz predstavljanje primjera dobre prakse, Festival će omogućiti prostor za raspravu i razmjenu ideja povezanih s aktualnim zbivanjima u području digitalizacije.

Teme su ovogodišnjega Festivala: Digitalna humanistika, Digitalizacija i autorsko pravo, Kreativne industrije i korištenje digitalne kulturne baštine, Analiza korištenja digitalnih sadržaja, Od projekta do uspostave redovnog programa digitalizacije, Digitalizacija specifičnih vrsta građe i Predstavljanje provedenog projekta digitalizacije.

Izlaganja se prijavljuju slanjem sažetka (do 300 riječi) i biografije autora (do 150 riječi) s podatcima o imenu autora, nazivu ustanove i e-pošti. Sažetci se šalju na adresu dfest@nsk.hr. Potrebno je naznačiti vrstu prijave: izlaganje ili izlaganje na posteru.

Rok za prijavu sažetaka je do 15. ožujka 2015.

Autori će o prihvaćanju izlaganja biti obaviješteni do 20. ožujka 2015.

 

Vijest je prenesena s internetskih stranica NSK.


www.skole.hr