2015-05-11 08:25:24

Održan prvi Hrvatski forum o upravljanju Internetom

U organizaciji HAKOM-a i Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu dana 6. svibnja 2015. godine održan je prvi Hrvatski forum o upravljanju Internetom CRO-IGF na kojem su sudjelovali i predstavnici CARNeta.

Prva tema foruma bila je Upravljanje internetskim domenama, a uvodnu prezentaciju koja je prethodila diskusiji o domenama, održala je Nataša Glavor, pomoćnica ravnatelja CARNeta. Zajedno s predsjednikom Povjerenstva za upravljanje domenom .hr , prof. dr. sc. Gordanom Gledecom odgovarala je na pitanja o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom kao i na općenita pitanja vezana za upravljanje domenama u svijetu.

Na drugoj temi foruma pod nazivom Upravljanje Internetom, uvodne prezentacije održali su Mislav Hebel iz HAKOM-a i Andrea Beccalli iz ICANN-a. Nakon prezentacija održana je panel rasprava o pitanju potrebe otvorenog foruma o upravljanju Internetom, pojačanom sudjelovanju različitih grupacija društva, posebno predstavnika civilnog društva te novim mogućnostima i idejama kao rezultatom ovakvih događanja.

Panelisti su bili Krešo Antonović, načelnik sektora pošte i elektroničkih komunikacija u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, dr. sc. Marko Jurić, s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Hrvoje Hadžić, iz tvrtke Ericsson Nikola Tesla i Zdravko Jukić, član Vijeća HAKOM-a.

U raspravi i diskusiji s publikom razmatrano je pitanje potrebe otvorenog foruma o upravljanju Internetom i mogućnostima koje bi takav forum trebao dati svim zainteresiranim stranama.
 
Zaključeno je da je ideja foruma kao mjesta za otvorene diskusije o svim pitanjima Interneta dobra i da je treba podržati prema modelu otvorenog sudjelovanja svih dionika društva, što uključuje akademsku zajednicu, industriju, predstavnike državnih tijela i predstavnike civilnog društva i korisnika Interneta.

 

 

 

 

 


www.skole.hr