2015-06-18 10:37:10

Objavljen besplatan multimedijalni elektronički zbornik radova o društvenim mrežama i knjižnicama u Hrvatskoj

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu objavila je besplatan multimedijalni elektronički zbornik radova o društvenim mrežama i knjižnicama u Hrvatskoj. Elektronički zbornik Umreženi: društvene mreže i knjižnice u Hrvatskoj sadrži 14 radova nastalih na temelju posterskih izlaganja koja su predstavljena na programu Umreženi: susret knjižnica na društvenim mrežama.

Autori objavljenih radova djelatnici su knjižnica koje su ostvarile zapažen uspjeh poslovanjem na društvenim mrežama, a uz to su i pripadnici mlađega naraštaja knjižničara koji s lakoćom prihvaćaju tehnološke promjene te promišljaju o njihovim brojnim mogućnostima u pružanju kvalitetnih usluga sve većoj i zahtjevnijoj korisničkoj zajednici u online okruženju. Autori su pokazali kako inovacije u knjižničnim uslugama te ulaganje u njihov razvoj povećavaju ne samo vidljivost knjižnica u javnosti nego i njihov ugled.

Radovima su zastupljene sve vrste knjižnica iz cijele Hrvatske te su prikazani razvoj i uporaba različitih društvenih mreža, ovisno o vrsti knjižnice, njezina korisnička zajednica, vrste objava i komunikacija, prednosti i nedostatci takvoga poslovanja za knjižnicu, kao i za knjižničare, te planovi za daljnji razvoj. Sva posterska izlaganja s programa Umreženi također su dostupna u ovome e-zborniku.

Radovi u Zborniku pokazuju kako su društvene mreže nedvojbeno jedno od najkorištenijih pomagala Weba 2.0 koje su knjižnice u Hrvatskoj spremno prihvatile u svojem poslovanju, kako bi na najjednostavniji način svojim uslugama korisnicima približile i ponudile informacije i znanje.

Analizirani su prisutnost i poslovanje knjižnica na društvenoj mreži Facebook, koja se najviše koristi, te na Twitteru, YouTubeu, Pinterestu, Flickru, Goodreadsu, ali i nekim drugim mrežama koje po svojim odlikama odgovaraju potrebama određene knjižnične korisničke zajednice.

Prednost ovoga elektroničkog zbornika u interaktivnome pdf formatu izravna je povezanost s vanjskim izvorima, bolja ilustrativnost grafičkih elemenata pomoću interaktivnih galerija, kao i pristupačnost formata za jednostavnije kretanje i čitanje teksta, uključujući i njegove prevedene dijelove.

U predgovoru Zbornika urednica je istaknula kako je razvoj tehnologije, a tako i Weba 2.0, početkom 21. stoljeća umnogome promijenio sva područja ljudskoga života i djelovanja. U umreženome, ali i natjecateljskome društvu, gdje su knjižnice svojim uslugama primorane natjecati se s moćnim tvrtkama, želeći pridobiti što više korisnika u online okruženju, upravljanje znanjem nametnulo je velike izazove, ali i otvorilo brojne nove mogućnosti u njihovu poslovanju.

Slijedeći postignuća suvremene tehnologije, knjižnice su se pridruživanjem društvenim mrežama prilagodile sve zahtjevnijoj korisničkoj zajednici kako bi ostvarile svoju misiju te ostale bitne i vidljive. One će se i nadalje, a posebno u vremenu proturječja u kojem živimo i radimo te u kojem se uloga knjižničara i knjižnica sve više dovodi u pitanje, morati pripremati za budućnost, osluškujući potrebe javnosti, i stoga preoblikovati svoje usluge te dijeliti, postati i ostati umreženi.


www.skole.hr