2015-07-21 11:08:42

Poziv na 3. sportsko natjecanje djece s teškoćama u razvoju u Zagrebu „Naše pravo na sport“ – sportsko natjecanje u bazenu i u dvorani

Treće sportsko natjecanje djece s teškoćama u razvoju u Zagrebu „Naše pravo na sport“ – sportsko natjecanje u bazenu i u dvorani održat će se 26. rujna 2015. godine (subota), od 8:30 do 10:30 sati, u Zagrebu, na bazenu Mladost, Jarunska ulica 5,  a natjecanje u dvorani održat će se 27. rujna 2015. godine (nedjelja) od 8:30 do 13 sati, u dvorani II. Doma sportova, Trg Krešimira Ćosića 11.

Inicijativa „Naše pravo na sport“, odnosno natjecanje za djecu s teškoćama u razvoju provodi se uz veliki odaziv već treću godinu za redom i kruna je programa  „Moje pravo na igru i sport“ koji se provodi kontinuirano od svibnja 2012. godine. Program „Moje pravo na igru i sport“ je sportsko-rekreativni i razvojno-kreativni program koji pruža raznolikost aktivnosti za kvalitetno ispunjavanje slobodnog vremena za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji. Ove aktivnosti provode se kontinuirano tokom čitave godine, a organizacija natjecanja jednom godišnje je prilika i mjesto gdje djeca mogu pokazati što su naučila i savladala tokom tekuće godine. Također su na natjecanje pozvana i sva druga djece s teškoćama u razvoju u dobi od 5 do 14 godina iz čitave Republike Hrvatske.

I ove godine 3. sportsko natjecanje za djecu s teškoćama u razvoju provodi se u partnerstvu s web portalom Rekreacija.hr u sklopu Move week-a 2015. Move week je je najveća europska kampanja promocije tjelesne aktivnosti  čija je vizija postići 100 milijuna više tjelesno aktivnih građana u Europi  do 2020. godine.  Središnji  je događaj NowWeMove kampanje koja promovira sport i tjelesnu aktivnost s naglaskom na dobrobiti tjelesnog vježbanja. Održava se svake godine prvog tjedna u listopadu. Više informacija na: http://moveweek.rekreacija.hr/vijesti/nowwemove-kampanja-u-hrvatskoj.

Natjecanje će se održati u dvije discipline u bazenu i pet disciplina u dvorani. U nastavku teksta dostupan je program.

Pravo na prijavu i sudjelovanje

Pravo prijave na natjecanje imaju sva djece s teškoćama u razvoju u dobi od 5 do 16 godina iz čitave Republike Hrvatske. Kako bismo osigurali čim veći standard kvalitete natjecanja, kao i sigurnost za svako dijete i kvalitetu rada u prostoru u kojem će se natjecanje održati, obavezno je prijaviti svoje dijete na bozica.krizanic@ti-si-sunce.hr. Svako dijete dobiva svog osobnog asistenta koji će paziti na dijete tijekom cijelog natjecanja.

Prijava

Prijavu natjecatelja/djece za nastup obavezno izvršiti punim imenom i prezimenom svakog natjecatelja te navodom ostalih podataka iz obrasca za prijavu, najkasnije do 5. rujna 2015. godine.

Obrazac za prijavu (zahtjev za upis) kao i Suglasnost roditelja (da se slažu s medijskom popraćenošću samog natjecanja, koja je obavezna), nalaze se u Word formatu i PDF formatu na sljedećim poveznicama:

Zahtjev za upis: Word PDF  Suglasnost roditelja: Word PDF

Prijavu možete izvršiti na e‐mail: bozica.krizanic@ti-si-sunce.hr.

Kotizacija

Kotizacija se ne plaća. Troškove natjecanja snosi Centar za edukaciju i savjetovanje „Sunce“ kroz donacije i sponzorstva različitih tvrtki, organizacija i privatnih osoba.

Pravo na pripreme ta natjecatelje/djecu i klasifikacija

U svrhu pripreme djece za natjecanja bit će održana 1-2 pripremna treninga u bazenu  i 1-2 u dvorani, za djecu s teškoćama u razvoju iz Zagreba koja se prijave u zadanom roku za natjecanje.

Ukoliko zainteresirani dolaze izvan grada Zagreba, njihovi organizatori ili oni osobno kao roditelji mogu se obratiti Centru radi dobivanja opisa aktivnosti na samom natjecanju i te informacija o načinu pripreme.

Svako dijete, odnosno roditelj će imati pravo odabrati na koje discipline želi prijaviti svoje dijete, kod prijave preko interneta ispunjavanjem prijavnice. Jedno dijete može se natjecati u svih sedam disciplina ili pak u samo jednoj.

Organizator zadržava pravo izmjene preliminarnog programa, kao i ostalih organizacijsko-tehničkih stavki, što će ovisiti o broju prijava u pojedinoj disciplini i donatorima/sponzorima. Svi podaci i promjene bit će dostupni na http://www.ti-si-sunce.hr.

Program

Natjecanje u bazenu, 26.9.2015.:

8:30 – prijave natjecatelja 9:00 – skokovi u vodu 9:30 – štafeta u bazenu (plivanje 2x25 metara s prenošenjem patkica) 10:30 – izlazak iz bazena, tuširanje, sušenje i odjevanje.

Natjecanje u dvorani, 27.9.2015.:

8:30 – prijave natjecatelja 9:00 – šut na gol 9:30 – bacanje u koš 10:00 – poligon 10:30 – trčanje 15 metara 11:00 – boćanje 11:30 – Dodjela medalja.

Tokom natjecanja, u vrijeme kada dijete ne sudjeluje u nekoj disciplini, osigurat će se razne sportske i kreativne aktivnosti u suradnji s asistentima koji će biti dodijeljeni djeci ili roditeljima.

Dodjela medalja

Medalje će se dodijeliti za svaku disciplinu za prva tri mjesta. No i sva ostala djeca dobit će medalju kao uspomenu na svoje prvo sudjelovanje na natjecanju. Jer važno je prisustvovati, potruditi se i uživati u sportu i kretanju a tako učimo djecu da postaju prvaci i šampioni u brizi za vlastito zdravlje.


www.skole.hr