2015-09-01 15:18:26

Euroguidance seminar o profesionalnom usmjeravanju za psihologe u srednjim školama

U ponedjeljak i utorak, 14. i 15. rujna 2015. od 9 do 17 sati, u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga (Ulica grada Vukovara 269, Zagreb) održat će se seminar namijenjen stručnim suradnicima psiholozima u srednjim školama.  Predavači na seminaru bit će prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović (Institut za društvena istraživanja), prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić i dr. sc. Maja Parmač Kovačić (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), te dr. sc. Iva Šverko i dr. sc. Toni Babarović (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar).

Organizator je Euroguidance centar Hrvatska, koji je dio Euroguidance europske mreže za podršku profesionalnom usmjeravanju. Euroguidance Hrvatska djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije te promiče europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja i mobilnost u svrhu učenja.

Svrha seminara je unaprijediti znanje psihologa u srednjim  školama potrebno za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje učenika te pružanje podrške učiteljima i roditeljima u razvoju vještina i radnih navika srednjoškolaca s ciljem razvoja radnih vrijednosti, vještina planiranja karijere i cjeloživotne zapošljivosti. U okviru seminara, demonstrirat će se i primijeniti metode i tehnike psihologijske dijagnostike i savjetovanja u području profesionalnog usmjeravanja. Seminar će biti usmjeren na procjenu individualnih sposobnosti, potreba, interesa, interpersonalnih vještina i znanja o različitim mogućnostima razvitka karijere. Iskustveno učenje bit će prilagođeno različitim dobnim skupinama i nastavnim okruženjima. Neki od ciljeva seminara su:

određivanje individualnih i situacijskih odrednica odabira daljnjeg obrazovanja učenika nakon završene srednje škole unaprjeđivanje uloge školskih psihologa u profesionalnom usmjeravanju učenika srednjih škola analiza tradicionalnih metoda i instrumenata u području profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja upoznavanje s novim metodama i instrumentima u području profesionalnog usmjeravanja razumijevanje razvoja karijere u kontekstu cjeloživotnog učenja

Seminar će se održati u obliku plenarnih predavanja i rada u manjim grupama.

Tijekom cjelodnevnih radionica sudionicima će biti osiguran ručak i pauze za kavu, a po završetku seminara bit će im uručena potvrda o sudjelovanju Agencije za odgoj i obrazovanje. Potvrda će biti uručena samo sudionicima koji će prisustvovati u cijelosti (oba dana).

Prijava se vrši isključivo putem aplikacije http://ettaedu.azoo.hr dostupne na stranicama AZOO-a. Rok za prijavu je 8. rujna 2015. Broj sudionika je ograničen na 35, stoga je uputno prijaviti se čim prije. Potvrde o zaprimanju prijava bit će poslane 9. rujna 2015.

Kontakt:

Marija Galović, Euroguidance Hrvatska, Agencija za mobilnost i programe EU
Telefon: 01/5005 635
e-pošta: euroguidance@mobilnost.hr

 

Vijest je prenesena s internetskih stranica Agencije za mobilnost i programe EU.


www.skole.hr