2015-11-02 10:15:57

Obavijest Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja o izdavanju potvrda o položenoj državnoj maturi

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obavještava sve pristupnike da u razdoblju od 30. listopada do 16. studenog 2015. godine neće biti u mogućnosti izdavati potvrde o položenim ispitima državne mature radi preseljenja Centra na novu lokaciju.

Učenici koji su ove ili prošlih godina položili ispite državne mature u svojim školama i nisu preuzeli svoje potvrde i svjedodžbe, trebaju ih preuzeti u svojim školama.

Dokumentacija potrebna za izdavanje duplikata svjedodžbi ili potvrda kao i dokumenata za verifikaciju može se slati na dosadašnju adresu: NCVVO, Petračićeva 4, 10000 Zagreb,  do 13. studenog 2015.

Nova adresa je: Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10020 Novi Zagreb i na njoj će se s radom početi   16. studenog 2015.

Sve informacije mogu se dobiti na mail adrese: dokumenti.dm@ncvvo.hr i info@ncvvo.hr i putem telefona 01/4501 899.


www.skole.hr