2015-12-10 11:24:59

Međunarodna konferencija u Splitu povodom 25. godine pedagogije M. Montesori u Hrvatskoj

U Splitu će se od 19. do 21. svibnja 2016. godine održati međunarodna konferencija povodom 25 godina pedagogije M. Montessori u Hrvatskoj, pod nazivom „Interdisciplinarni pristup razvoju osjetila i emocija u ranom djetinjstvu".

Suvremeno razumijevanje procesa djetetovog razvoja prepoznaje važnost razdoblja ranog djetinjstva te ulogu roditelja i odgajatelja, učitelja u tom razdoblju. Djeca mogu razviti svoje potencijale u interakciji s odraslim osobama koje prepoznaju i primjereno reagiraju na poruke i potrebe koje im dijete upućuje. Izostanak pozitivne interakcije i stimulacije negativno utječe na djetetov kognitivni i socio-emocionalni razvoj. Stoga je razumljiv interes znanstvenika i stručnjaka za razdoblje ranog djetinjstva, posebno razvoj djeteta od rođenja do treće godine kada se formira veliki dio djetetove ličnosti.

Međunarodna konferencija na temu „Interdisciplinarni pristup razvoju osjetila i emocija u djece i mladih" nastojat će obuhvatiti područja vezana uz razvoj osjetila, kognitivni i socio-emocionalni razvoj. Također, bit će obrađena tema o razvoju zdrave, sigurne privrženosti koja se danas smatra jednim od najvažnijih razvojnih zadataka u razdoblju djetinjstva. Pokušat će se istaknuti važnost smisla i potrebe za djelovanjem na razvoj osjetila i emocija u ranoj dobi i samo-odgoj djeteta/čovjeka posebno iz perspektive pedagogije M. Montessori.

S tim ciljem upućuje se poziv stručnjacima iz prakse i znanstvenicima, pedagogije, psihologije, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, medicine i neuroznanosti, za aktivno sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj-stručnoj konferenciji organiziranoj povodom 25 godina pedagogije M. Montessori u Hrvatskoj.

Organizatori su udruga Montessori pedagogije Split, Hrvatsko psihološko društvo, Hrvatsko Montessori društvo te Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju Split.

Programski odbor Konferencije:
Predsjednik: dr.sc. Dario Vučenović (e mail: drustvopsihologazadar@gmail.com, tel: 023/235-630, mob: 091/301 30 30)

Članovi:

prof. dr Vladimir Takšić, Sveučilište u Rijeci prof. dr.emr. Herbart Tschamler, Sveučilište Ludwig Maximilian, Munchen prof. dr. Bernard Bekavac, HTW Chur, Švicarska prof. Dr Milan Matijević, Učiteljski fakultet, Zagreb dr.sc. Franjo Pehar, Sveučilište u Zadru dr.sc. Davor Mikas, DV Cvrčak, Solin dr.sc. Damir Sekulić Kineziološki fakultet, Split dr. med. Zoran Vujnović, Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Split mr. sc. Andreja Silić, Agencije za odgoj i obrazovanja mr. spec. Žana Pavlović, DV Cvrčak, Solin

Tematska područja:

emocionalni razvoj, pedagoške i psihološke implikacije razvoja osjetila i emocija u ranom djetinjstvu i kod djece školske dobi razvoj emocija i osjetila iz perspektive metode M. Montessori važnost i problematika razvoja privrženosti neurološke i biološke osnove emocionalnog razvoja s posebnim osvrtom na razvoj privrženosti poticanje razvoja sigurne privrženosti kod djece iz perspektive metode M. Montessori poticanje razvoja privrženosti kod roditelja djece s posebnim potrebama - nadarena djeca i djeca s TUR-om s posebnim osvrtom na metodu M. Montessori razvoj sigurne privrženosti iz perspektive razvoja osjetila i senzorne integracije

Načini rada na konferenciji bit će: plenarna izlaganja, tematske sekcije, radionice, poster sekcija i predstavljanje novoizišlih knjiga i video konferencije.

Na konferenciji se može sudjelovati:

usmenim priopćenjem, multimedijalnom prezentacijom radionicom sudjelovanjem u okruglom stolu poster prezentacijom (veličina postera 70x100 cm) prilogom za zbornik (stručni rad)

Sažetak rada mora biti napisan na hrvatskom ili engleskom jeziku, sadržavati 200 do 400 riječi (ne uključujući naslov, ime autora i naziv institucije), autori trebaju označiti koju vrstu izlaganja prijavljuju (usmeno izlaganje, radionica, poster...), u sažetcima ne navoditi imena citiranih autora.
Prilozi za zbornik radova trebaju biti pisani u fontu Times New Roman, veličina 12, format A4 s dvostrukim proredom, 30 redova na stranici, odnosno 1800 znakova po stranici.
Opseg rada u Zborniku je od 5 do 10 stranica, uključujući sažetak, bibliografiju, bilješke, grafičke priloge ili fotografije. Zbornik će izaći u elektroničkom obliku. Sažetci i radovi za Zbornik dostavljaju se na e-mail adresu Programskog odbora: https://easychair.org/conferences/?conf=montessori2016, rok za dostavu: 01. travanj 2016. godine.

Prijave za sudjelovanje na skupu potrebno je izvršiti do 15. svibnja 2016. g. na adresu:
Udruga Montessori Pedagogije Split, Viška 7, 21000 Split
Ligija Krolo, email: udrugamontessorisplit@gmail.com, 0038591442 33 21


www.skole.hr