2016-01-07 11:12:11

Upute za popunjavanje tablica za natjecanje i smotre u školskoj godini 2015./2016. godini

Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) na svojim je internetskim stranicama objavila upute za popunjavanje tablica za natjecanje i smotre u školskoj godini 2015./2016. godini, te naglasila kako je važno pridržavati se uputa u nastavku.

Škole moraju u priložene xls tablice upisati učenike koji sudjeluju na natjecanju/smotri. Učenike je potrebno upisati u xls tablicu počevši od najniže razine. Ispunjena tablica za određeno natjecanje/smotru prosljeđuje se organizatoru više razine natjecanja/smotre nakon održanog natjecanja/smotre (primjerice, nakon održane školske razine tablice se šalju organizatoru - školi domaćinu županijske razine). Agenciji za odgoj i obrazovanje (tajniku državne razine natjecanja/smotre) šalju se tablice nakon održane županijske razine natjecanja/smotre s popisom učenika koji su predloženi za državnu razinu natjecanja/smotre.

S obzirom na to da je tablica jedinstvena za sva natjecanja, popunjavaju se polja koja su relevantna za pojedino natjecanje/smotru. Postoji i rubrika „Ostalo“ u slučaju da nedostaje neki podatak za određeno natjecanje/smotru.

Polja u koja se obavezno moraju unijeti podaci su: OIB, ime, prezime, školska godina, broj kategorije, razred, ime i prezime mentora, šifra škole, grad, broj županije i županija.

Od školske godine 2014./2015., objavljene tablice za prijavljivanje i evidentiranje postignuća učenica i učenika na natjecanjima koja organizira AZOO formatirane su i definirane da bi bile kompatibilne sustavima NISpVU i NISpSŠ i služe jedino u te svrhe i za navedene sustave (Nacionalni informacijski sustavi za upise učenika na sveučilišta i srednje škole). U tom kontekstu format i kolone sa zaglavljima, odnosno podaci koji se traže i koji trebaju biti uneseni nisu u nadležnosti AZOO-a. AZOO mora koristiti one tablice, s onim podacima koje definiraju gore navedeni sustavi. Bilo kakve intervencije u format, oduzimanje ili dodavanje kolona s novim zaglavljima rezultiraju time da se postignuće neće vidjeti u sustavu. Najveći broj upita vezan je za nedostatak imena škole u tablici. Taj je podatak bio sastavnica tablica koje su se koristile pretprošle školske godine i svih godina unatrag od kada sustavi postoje, ali su tijekom unosa, unatoč ponuđenom padajućem izborniku, evidentirane nebrojene greške koje su rezultirale neprepoznavanjem unesenog postignuća. Svi podaci u tablicama moraju biti uneseni kako to format zahtijeva i svako odstupanje od zadanog će prouzročiti nemogućnost upisa rezultata u navedenim sustavima, odnosno bit će iskazan kao greška u sustavu.

Uz tablicu je također priložen šifrarnik kategorija u kojem se nalaze brojevi, odnosno šifre, pojedinih kategorija natjecanja/smotri, te šifrarnik škola. U padajućim izbornicima izabire se jedna od ponuđenih vrijednosti (šifra kategorije). Tablica je jedinstvena za sva natjecanja i smotre, osim za smotru LiDraNo, s time da je u zaglavlje tablice potrebno upisati naziv natjecanja, odnosno smotre.

Budući da je popis škola preuzet iz e-Matice, postoji mogućnost da neki nazivi škola nisu jedinstveni (npr. OŠ Tin Ujević, OŠ Tina Ujevića). U tom slučaju potrebno je izabrati jednu od ponuđenih opcija.

Ako je škola nova i nema šifru, mora to zatražiti od MZOS-a, a kad je dobije treba o tome obavijestiti gospodina Mirka Stanića na adresu mirko.stanic@azvo.hr koji JEDINI ima administrativne ovlasti mijenjati podatke u šifrarniku škola i šifrarniku kategorija. Ako škola ima šifru, a nije upisana u šifrarnik škola, također se treba obratiti gospodinu Staniću – potrebno je napisati ime škole i šifru koja će se nadopuniti u predmetnom dokumentu – šifrarniku škola.

Za smotru LiDraNo priložena popunjena tablica je ujedno i prijavnica.

Dokumenti:

Tablica za unos podataka LiDraNo Šifrarnik kategorija LiDraNo Tablica za unos podataka Šifrarnik kategorija Šifrarnik škola

Više informacija o natjecanjima može se pronaći na Portalu za škole.

 

Vijest je prenesena s internetskih stranica Agencije za odgoj i obrazovanje.


www.skole.hr