2016-06-28 10:19:52

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanje postignuća djece i učenika s teškoćama

Kako bi se najširem krugu zainteresiranih u Republici Hrvatskoj omogućio neposredan uvid i davanje mišljenja, primjedaba i prijedloga na kurikulumske dokumente, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, nakon provedene stručne rasprave i dorađenih kurikulumskih dokumenata u skladu s očitovanjima pristiglima u stručnoj raspravi, otvara javno savjetovanje o Prijedlogu Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanje postignuća djece i učenika s teškoćama.

Prijedlog Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanje postignuća djece i učenika s teškoćama predstavlja nacionalni kurikulumski dokument kojim se osiguravaju rješenja koja se sustavno ugrađuju u sve nacionalne kurikulumske dokumente, a odnose se i na kurikulumske dokumente izrađene na ostalim razinama.

Okvir se temelji na univerzalnim vrijednostima jednakih prava na odgoj i obrazovanje svakog djeteta i učenika, odnosno na ideji „škole za sve” (odgojno-obrazovne ustanove dostupne svoj djeci / svim učenicima). Obuhvaća specifičnosti u provedbi kurikuluma kod djece/učenika s teškoćama kojima se osiguravaju jednake mogućnosti pristupa i sudjelovanja u odgoju i obrazovanju te postizanja odgojno-obrazovnih ishoda na ravnopravnim osnovama. Smjernice koje ovaj dokument daje za sve korake odgojno-obrazovnog procesa pomoći će učiteljima, stručnim suradnicima, roditeljima i svim ostalim sudionicima u ostvarenju ciljeva odgoja i obrazovanja djece/ učenika s teškoćama.

Javno je savjetovanje otvoreno na portalu eSavjetovanja na poveznici i sukladno članku 11. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama traje 30 dana, a prema potrebi i dulje.

Ministarstvo poziva zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u savjetovanje te dostavi svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Cilj je savjetovanja prikupiti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti o Prijedlogu Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanje postignuća djece i učenika s teškoćama.

U trenutku otvaranja javne rasprave javnost ima pravo znati koje su izmjene i dopune kurikulumskih dokumenata te što je od predloženog u stručnoj raspravi prihvaćeno, a što nije, kao i razloge neprihvaćanja. S tim u svezi, Ministarstvo obavještava zainteresiranu javnost kako su očitovanja pristigla tijekom stručne rasprave na Prijedlog Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanje postignuća djece i učenika s teškoćama s obrazloženjima o njihovu prihvaćanju/neprihvaćanju - objavljena na mrežnoj stranici Cjelovite kurikularne reforme na sljedećoj poveznici.

U sklopu ove objave Ministarstvo kao PDF dokument objavljuje inačicu Prijedloga Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanje postignuća djece i učenika s teškoćama koja je bila na stručnoj raspravi kao i inačicu koja je dorađena sukladno očitovanjima u stručnoj raspravi iz razloga što izmjene i dopune u dorađenoj inačici nisu vidno označene. Kako bi zainteresirana javnost mogla utvrditi razliku između tih dviju inačica Ministarstvo u sklopu javnog savjetovanja objavljuje obje inačice.

Ministarstvo napominje kako Prijedlog Okvira za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanje postignuća djece i učenika s teškoćama nije lektoriran, odnosno bit će lektoriran nakon završetka javne rasprave i nakon recenzijskoga postupka.

Dokumenti su dostupni na poveznici.

 

Vijest je prenesena s internetskih stranica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta


www.skole.hr