2016-09-27 15:33:45

Prijava za sudjelovanje na Erasmus+ TCA seminaru „Hands on experience for VET trainers“

Agencija za mobilnost i programe EU poziva na prijavu za sudjelovanje na kontaktnom seminaru pod nazivom „Hands on experience for VET trainers“ koji će se održati na Malti, u razdoblju od 22. do 24. studenog 2016.

Budući da je seminar međunarodnog karaktera, radni jezik je engleski. Svrha je ovoga kontaktnog seminara naučiti edukatore u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju kako osigurati učenicima dinamično i praktično iskustvo učenja u struci s naglaskom na praćenje razvoja tehnologije u danom polju, bolje se upoznati s mogućnostima koje program Erasmus+ nudi edukatorima u strukovnom obrazovanju kako bi prethodno navedeno postigli, razvijati projektne ideje na temu seminara te olakšati sudionicima pronalazak potencijalnih partnera za provođenje osmišljenih projekata.
 

Ciljna skupina

Seminar je otvoren za sudjelovanje organizacijama u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju koje žele proširiti vlastite aktivnosti uključivanjem u aktivnosti u sklopu programa Erasmus+. Ciljna skupina kontaktnog seminara predstavnici su organizacija aktivnih u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju koji su nastavnici strukovnih predmeta, žele saznati kako učenicima pružiti praktično iskustvo učenja, naučiti kako kroz uključivanje u program Erasmus+ pratiti najnoviju tehnologiju u struci i pronaći partnere za realizaciju svojih projektnih ideja. Prednost imaju organizacije zainteresirane za prijavu projektnih prijedloga mobilnosti pojedinaca u okviru Erasmus+ Ključne aktivnosti 1 ili Ključne aktivnosti 2.
 

Broj sudionika 

Na seminaru će biti oko 35 sudionika iz cijele Europe, a najviše 1 mjesto rezervirano je za sudionike iz Hrvatske. Agencija zadržava pravo izmjene broja sudionika iz Hrvatske. 
 

Troškovi

Agencija za mobilnost i programe Europske unije financirat će troškove smještaja u iznosu od 450,00 EUR te sufinancirati troškove puta sudionika u iznosu do 400,00 EUR, a sudionik će bez obzira na cijenu karte doprinijeti putnim troškovima u iznosu od 450,00 HRK.
 

Prijava

Zainteresirani sudionici trebaju se prijaviti putem poveznice, a krajnji rok za prijavu na seminar je 28. rujna 2016.

Više informacija moguće je pronaći u sljedećim prilozima:

Poziv (Invitation letter)  Radna verzija programa Evaluacijski obrazac

Za sva pitanja u vezi seminara moguće se obratiti na e-mail adresu strukovno@mobilnost.hr.
 

Poziv je preuzet s internetskih stranica Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU).

 

 


www.skole.hr