2008-04-29 00:00:00

P294: Iznenađenjeautor: Mateo Furmek, 8d, OŠ Čazma
Mali Ivica ima deset godina i radi za školske novine. Cijelu je noć na internetu tražio podatke za novi članak. Kada je napokon završio legao je u krevet i zaspao. On jako voli svoje računalo i nosi ga svuda sa sobom. Ujutro kada ga mama probudi, prvo što učini upali svoj laptop i pregleda je li sve na svom mjestu. To jutro mama ga je odvela u školu. Prvi sat je imao matematiku i naučio je puno novih stvari. Cijeli sat je bio nervozan jer je predstavljao svoj novi članak učiteljima. Na sastanku učitelji su prihvatili njegov članak i postavili ga na cijelu stranicu u školskim novinama. Ivica sav uzbuđen otišao je kući. Kada je otvorio vrata svi su viknuli „IZNENAĐENJE". Sav od sreće nije rekao ni riječi. Danas mu je bio rođendan i dobio je jako puno poklona. Došli su mu svi prijatelji. Kada su svi otišli kući krenuo je otvarati poklone. Otvarajući poklone vidio je da su mu se sve želje ostvarile. Tu noć sav od sreće i uzbuđenja nije mogao zaspati. Kada je napokon zaspao sanjao je svoje prijatelje kako se zajedno igraju i znao je da će se sutra čekati da se opet igraju i zabavljaju.

www.skole.hr