2018-06-20 14:43:00

Uspješno proveden projekt “Jačanje kapaciteta za razvoj i reviziju CARNET-ovih usluga vezanih uz primjenu IKT-a u obrazovanju”

U okviru programa Erasmus+ proveden je projekt pod nazivom “Jačanje kapaciteta za razvoj i reviziju CARNET-ovih usluga vezanih uz primjenu IKT-a u obrazovanju” u sklopu kojeg su ostvarene četiri mobilnosti, od čega su dva strukturirana tečaja i dva promatranja rada u inozemstvu (Job shadowing). Na mobilnostima je sudjelovalo četvero djelatnika CARNET-a, Tina Marković, Ana Orlović, Gordana Jugo i Ivica Matotek.

Djelatnica Tina Marković sudjelovala je na strukturiranom tečaju pod nazivom Consulting and development of teams and groups, koji je održan u organizaciji konzultantske tvrtke In-Dialogue, koja se dugi niz godina bavi komunikacijskim i organizacijskim aspektima razvoja pojedinaca, vođa, konzultanata, timova, organizacija ali i same zajednice. Tečaj se održao od 6. do 10. veljače 2017. godine u Kopenhagenu u Danskoj.

Tijekom planiranih aktivnosti koje su se odvijale kroz grupni rad, sudionica je uspješno savladala tehnike propitkivanja koje potiču dijalog unutar timova i grupa, unaprijedila svoja znanja o upravljanju konfliktima unutar tima te savladala korištenje različitih alata za usmjeravanje dijaloga tijekom sastanak/radionica/fokus grupa.

 

Djelatnica Ana Orlović sudjelovala je na strukturiranom tečaju pod nazivom ICT and free Web Tools in Education: Another way to Teach and to Learn koji se održao u portugalskom gradu Almada, pod vodstvom organizacije Agrupamento de Escolas Emídio Navarro sastavljene od dvije ustanove, „Teachers Training Center of Almada – ALMADAFORMA“ i srednje škole „Emidio Navarro“.

Na tečaju se imala priliku upoznati s raznovrsnim besplatnim web 2.0 alatima koji imaju svoju primjenu u području edukacije te u organizacijskim i diseminacijskim aktivnostima. Tijekom tečaja korištene su različite metode rada, od grupnog rada za izradu projektnih zadataka (npr. produkcija videa i fotografija, izrada grupne oznake i bedževa, produkcija primjera dobre prakse u upotrebi IKT-a u nastavi), individualnog rada za stjecanje praktičnih znanja u korištenju brojnih web 2.0 alata do frontalnog izlaganja o multimediji i metodama podizanja razine motivacije za učenje.

 

Djelatnica Gordana Jugo sudjelovala je u promatranju rada djelatnika sveučilišta Oxford Brookes, tj. odjela sveučilišta pod nazivom The Oxford Centre for Staff and Learning Development (OCSLD). Oxford Brookes je jedno od vodećih modernih britanskih sveučilišta s međunarodnom reputacijom za izvrsnost u poučavanju i inovaciji, kao i za povezanost s poslovnim svijetom i partnerima u struci. Svojim holističkim pristupom treningu i podršci nastavnom i upravljačkom osoblju Oxford Brookes znatno doprinosi boljoj kvaliteti nastave i zadovoljstvu osoblja i studenata. Oxford Brookes koji ima oko 18.000 studenata, intenzivno koristi digitalnu tehnologiju u učenju i poučavanju, pri čemu za online tečajeve koristi Moodle sustav koji se koristi i u CARNET-u. Velika ulaganja u zgrade, njihov okoliš i opremu rezultirala su stvaranjem motivirajućeg okruženja za istraživanje i učenje.

 

Djelatnik Ivica Matotek sudjelovao je u promatranju rada sveučilišta Glasgow Clyde College. Tijekom trajanja aktivnosti sudjelovao je u razgovorima s voditeljem tehničkog održavanja sustava Moodle na ustanovi Clyde College te s voditeljem edukacijskog tima. Također je sudjelovao u razgovorima s administratorom ustanove Royal Conservatoire of Scotland vezano za njegova iskustva u instalaciji i podršci koju pruža zaposlenicima ustanove u korištenju Moodle-a.

 

Realizacijom projekta ostvareni su zadani ciljevi koji su uključivali povećanje broja korisnika, veću kvalitetu i održivost korištenja usluga, veću vidljivost usluga i efikasnije planiranje, te razvoj i revidiranje usluga Loemen, e-Laboratorij i MOOC.

Uz razvoj i reviziju efikasnih i održivih usluga vezanih uz primjenu IKT-a u obrazovnom procesu, projektom su se ostvarili i planirani specifični ciljevi koji uključuju stjecanje kompetencija i iskustava razvoja, evaluacije, osiguranja kvalitete i revizije usluga edukacije i podrške nastavnom osoblju u primjeni IKT-a u nastavi, praćenje inovacija i trendova, razmjenu ideja i iskustava u stručnom usavršavanju nastavnog osoblja u primjeni IKT-a, stjecanje kompetencija diseminacije i transfera znanja unutar i izvan organizacije, s ciljem povećanja broja korisnika i održivosti usluga u svrhu poticanja inovativnosti i izvrsnosti korisnika u korištenju IKT-a.

Sudjelovanjem u ovom projektu sudionici su prikupili različita iskustva te stekli nove vještine i znanja od kojih se mogu istaknuti primjena različitih alata za usmjeravanje dijaloga tijekom sastanaka, radionice ili fokus grupe, primjena različitih tehnika propitivanja koje potiču dijalog unutar timova i grupa, primjena višeplatformskog sustava u radu Moodle-a, izrada i dijeljenje multimedijalnih sadržaja, razvoj primjera dobre prakse korištenja IKT-a u nastavi te iskustveno učenje tijekom tečaja (praktično korištenje web 2.0 alata primjenjivih u obrazovnim, ali i organizacijskim aktivnostima).

Provedene projektne aktivnosti sudionici su diseminirali na sastancima svojih odjela te pojedinačno svim zainteresiranim djelatnicima koji su izrazili želju da saznaju više o iskustvima, vještinama i znanjima koje su stekli provedbom svojih mobilnosti. Otvorena je i mrežna stranica na kojoj je predstavljen projekt, a nalazi se sljedećoj poveznici http://www.carnet.hr/o_carnetu/eu_projekti/jacanje_kapaciteta

 


Sveučilište Oxford Brookes

 

www.skole.hr