2008-08-27 00:00:00

Skup "Nasilje nad djecom i među djecom"

Na Filozofskom fakultetu u Osijeku od 27. do 29. studenoga 2008. godine, u organizaciji Studija psihologije Filozofskog fakulteta u Osijeku i Društva psihologa Osijek, održat će se II. znanstveno-stručni skup s temom „Nasilje nad djecom i među djecom“.

Ova je tema odabrana zbog eskalacije nasilja nad djecom i među djecom, zbog potrebe međusobne razmjene znanja i podataka te informiranja o postojećim i provedenim nastojanjima i edukacijama, kako bi se sve ono što ima dobrih rezultata moglo diseminirati prema što većem broju svih stručnjaka koji rade s djecom. Kad se govori o nasilju među djecom i nad djecom mislimo se i na nasilje koje provode djeca ne samo nad svojim vršnjacima nego i nad  svojim roditeljima i učiteljima.

U suzbijanju i prevenciji nasilja nužno sudjeluje velik broj različitih stručnjaka. Zato je ovaj skup namijenjen svima – psiholozima, pedagozima, socijalnim radnicima, defektolozima, liječnicima, psihijatrima, pravnicima, sucima, odvjetnicima, kriminolozima, sociolozima – bez obzira u kojoj ustanovi ili na kojem poslu povezanom s djecom radili, s molbom i prijedlogom da sudjeluju svojim prilozima u radu najavljenog znanstveno-stručnog skupa.

Rok za prijavu sažetaka svih zainteresiranih za izlaganje na skupu je 1.11.2008. godine. Sažeci se šalju putem elektroničke pošte na adresu psihologija@ffos.hr.
Primjenjuje se načelo da se jedan autor može prijaviti kao prvi autor samo jednom.
Okvirno trajanje izlaganja je 10 minuta. Trajanje okruglog stola ne može prelaziti 2 sata.
Prijava treba sadržavati sljedeće podatke:

naslov rada sažetak (maksimalno 300 riječi) imena autora, njihovu pripadnost instituciji ili nezaposlen ili umirovljenik; kontakt adresu - elektroničku poštu vrsta izlaganja (označiti):     predavanje     okrugli stol     poster - prezentacija     ostalo. Navedite što _________________________________.

Potrebna tehnička pomagala (označiti):

LCD projektor mikrofon grafoskop videoprojektor ostalo. Navedite što ______________________________.

Budući da se planira tiskanje radova prezentiranih na skupu, u roku od 15 dana od završetka skupa, potrebno je dostaviti cijeli rad kako mogli biti objaviti.


www.skole.hr