2019-01-21 12:59:29

Projekt "Kišobran otvaram, nasilje sprječavam"

Projekt „Kišobran otvaram i nasilje sprječavam“ namijenjen je edukaciji, participativnom sudjelovanju i kreativnom izričaju djece 1. do 5. razreda osnovne škole, učitelja i njihovih roditelja s ciljem prevencije vršnjačkog i elektroničkog nasilja među djecom aktivnim sudjelovanjem u djeci imanentnim aktivnostima. Provodi se na  području Grada Zagreba i u općinama Kloštar Ivanić, Vojnić i Štefanje.

Specifični ciljevi projekta Potaknuti aktivno sudjelovanje, kreativnost djece i dramsku ekspresiju obilježavanjem Međunarodnog dana tolerancije i nenasilja i Dana ružičastih majica. Educirati učitelje/nastavnike i roditelje za primjenu gestalt metoda u radu s djecom i za usvajanje alata za odgoj i prevenciju vršnjačkog i elektroničkog nasilja, potaknuti suradnju stručnjaka i roditelja i uvesti ulogu razrednih medijatora u uključene škole. Osnažiti i educirati osnovnoškolsku djecu za borbu protiv svih oblika nasilja putem participativnih i terapijskih radionica za suzbijanje govora mržnje i poticanje tolerancije, educirati djecu 4. i 5. razreda o opasnostima interneta i elektroničkog nasilja. Djecu od 1. do 3. razreda podučiti tehnikama zauzimanja za sebe, rješavanja problema bez tužakanja i nenasilnom rješavanju sukoba i zadirkivanja, uvesti metode restitucije, Imago dijaloga u komunikaciju djece. Pružiti savjetodavnu i psihoterapijsku podršku za roditelje djece i djecu s poteškoćama u socijalizacijskim vještinama, koja trpe ili su podložna su nasilju, posebno onima iz socijalno depriviranih obitelji. Educirati, informirati i uključiti djecu njima srodnim načinima komunikacije i osvijestiti roditelje i stručnjake putem plaćenih oglasa, izradom i promocijom digitalne slikovnice s obrascem za prijavu nasilja od strane djece, informativnim plakatima, mrežom, FB i Instagram platformama, promocijom i prikazivanjem animiranih filmova. Ojačati umreženost Centra Krugovi sa partnerima i suradnicima: osnovnih škola, udruge Puna kuća, policije, centara za socijalnu skrb, IT stručnjaka, animatora i drugih srodnih dionika u prevenciji vršnjačkog nasilja te onoga sredstvima komunikacije na daljinu. Uključiti volontere u realizaciju projekta te na taj način osigurati uključivanje dodatnih dionika-organizacija, širenje informacije o prevenciji nasilja na dodatna područja (šire područje od projektom predviđenog).

Putem projekta "Kišobran otvaram, nasilje sprječavam", otvoreno je besplatno savjetovalište za roditelje i djecu:

jednoroditeljske obitelji, narušena obiteljska kohezija, djeca smanjenih socijalnih kompetencija, djeca koja su pretrpjela vršnjačko nasilje ili nasilje putem interneta, djeca s teškoćama u ponašanju, djeca s teškoćama u učenju.

Savjetovalište je otvoreno petkom od 11 do 16 sati, pod vodstvom integrativnog gestalt socioterapeuta, dipl. kriminalista Antonije Pleša.

animirani film projekta

animirani film projekta 2

 

 

 

 


www.skole.hr